Εκτύπωση

                                                                                                                    ΠΕΙΡΑΙΑΣ 3/10/2014

 

                                   ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ – ΤΑΠΙΤ

 

                Αλλαγές στη σειρά προτεραιότητας για καταβολή του εφάπαξ

 

 Συνάδελφοι,

       Το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΤ στη χθεσινή συνεδρίασή του -2/9/2014 – αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι: για τη σειρά προτεραιότητας θα λαμβάνεται υπ΄όψιν η αίτηση με την οποία κατατίθενται όλα τα δικαιολογητικά (έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης -πλήρης φάκελλος) και όχι η αρχική αίτηση, όπως προέβλεπαν προηγούμενες αποφάσεις του Ταμείου και ιδιαίτερα η  υπ. αριθμ. 213/2014.

       Ο εκπρόσωπος της Π.Ο.Ε.Μ. και Αντιπρόεδρος του Ταμείου Γιάννης Στεφανόπουλος, μειοψήφισε υποστηρίζοντας ότι:

 

α) Δεν μπορεί το Ταμείο να αγνοεί την ύπαρξη της υπ΄αριθμ. 213/2014 απόφασής του η οποία ανέφερε ότι ``θα λαμβάνεται υπ΄όψιν η πρώτη αίτηση του ασφαλισμένου και όχι η μεταγενέστερη προκειμένου να τυγχάνει επεξεργασίας και να διεκπεραιώνεται εφ΄όσον έχουν προσκομισθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

β) Δεν μπορεί το Ταμείο να υποστηρίζει ότι η αρχική αίτηση κατατίθεται μόνο για επεξεργασία και όχι για διεκπεραίωση, όπως υποκριτικά υποστήριξαν ορισμένα μέλη.

 

γ) Θα ήταν πιο σωστό το Δ.Σ. να υποστήριζε ότι η απόφαση επεξεργασίας και διεκπεραίωσης των αιτήσεων με αρχική ημερομηνία ήταν ή λαθεμένη ή μη νόμιμη και αναλαμβάνοντας τις ευθύνες του λάθους με σημερινή του απόφαση την διορθώνει.

 

       Επίσης, για να υπάρξει μια πιο δίκαιη προσέγγιση στην επίλυση του θέματος, ο εκπρόσωπός μας πρότεινε να ληφθεί απόφαση η οποία να αναφέρει ότι: ως προϋπόθεση για την απονομή εφάπαξ, να λαμβάνεται υπ΄όψιν για όλους η ημερομηνία απονομής της κύριας και επικουρικής σύνταξης, η οποία ταυτίζεται με την αρχική αίτηση συνταξιοδότησης.

Και αυτή η πρόταση απερρίφθη.

 

       Στη συνέχεια, και μετά από πρόταση του νομικού συμβούλου, η απόφαση για χορήγηση εφάπαξ με την ημερομηνία κατάθεσης όλων των δικαιολογητικών

(συνταξιοδοτική απόφαση) και όχι με την αρχική αίτηση είναι αναδρομική και αφορά όλες τις αιτήσεις που έχουν πρωτοκολληθεί στο Ταμείο.

 

 

 

                                                      Π.Ο.Ε.Μ.