Εκτύπωση PDF

 
                                                                                     ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ 26ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  ΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ 
 

        Με  την απόφαση 59635/1063  της Υπουργού Εργασίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ4487/19.12.2017, καθιερώνεται ως  υποχρεωτική αργία η 26η Δεκεμβρίου,
        για όλες τις  επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και  εργασίες εν γένει, οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας. 
 
                                                                                                                                                                        Π.Ο.Ε.Μ