Εκτύπωση PDF

 

 


 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ – ΠΟΕΜ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΟΕ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 


                                                                                                                                                                        Αθήνα 2/10/2017

                                                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ιndustriall Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2017 , μετά από πρόταση των τριών Ομοσπονδιών Μελών της από Ελλάδα ( Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΠΟΕΜ), Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας (ΠΟΕ), Ομοσπονδίας Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Τσιμέντων Ελλάδος ), αποφασίστηκε η πραγματοποίηση επίσκεψης αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στην χώρα μας για ενημέρωση επί θεμάτων Συλλογικών Συμβάσεων .

 

Σε υλοποίηση της απόφασης , αντιπροσωπεία της Ιndustriall Ευρώπης  με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα Luc Triangle , υπεύθυνο και για θέματα Συλλογικών Συμβάσεων , επισκέφθηκε την  χώρα μας από 27 έως 29 Σεπτεμβρίου 2017.

 

Την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 , πραγματοποιήθηκε συνάντηση- ενημέρωση μεταξύ της Αντιπροσωπείας  της Ιndustriall Ευρώπης  με τις Ομοσπονδίες από την Ελλάδα παρουσία της κας Καζακου Νομικής Συμβούλου της ΓΣΕΕ , η οποία ανέλυσε λεπτομερώς τα θέματα των Συλλογικών Συμβάσεων  αλλά και γενικότερα εργασιακά θέματα ,πριν και μετά τα μνημόνια .

Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας κα Αχτσιόγλου όπου οι εκπρόσωποι της Ιndustriall Ευρώπης  κατέθεσαν τις παρακάτω θέσεις και προτάσεις τους για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που ήταν και εξακολουθούν να είναι και προτάσεις των Ομοσπονδιών

 

§  Να αποκατασταθεί άμεσα η δυνατότητα επέκτασης/κήρυξης γενικά υποχρεωτικών κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών Σ.Σ.Ε.

§ Να αποκατασταθεί άμεσα η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης στη συρροή κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών με επιχειρησιακές ΣΣΕ και να καταργηθεί η πρόβλεψη του ν. 4024/2011, άρθρο 37 παρ. 7, σύμφωνα με την οποία η επιχειρησιακή ΣΣΕ υπερισχύει κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ κατά παρέκκλιση της αρχής της ισχύος της ευνοϊκότερης για τον εργαζόμενο διάταξης.

§ Να καταργηθεί η ικανότητα των ενώσεων προσώπων να συνάπτουν επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε.

§ Οι κανονιστικοί όροι ΣΣΕ που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, να εξακολουθούν να ισχύουν για ένα εξάμηνο και να εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται στο διάστημα αυτό .

§ Να αποκατασταθεί  η μετενέργεια του συνόλου των όρων των ΣΣΕ μετά την πάροδο του 6μήνου .

§ Να θεσμοθετηθεί και πάλι η καθολικότητα ισχύος και δεσμευτικότητα του συνόλου των όρων (μισθολογικών και μη) της Εθνικής Γενικής Σ.Σ.Ε

 

Επίσης στην Υπουργό τέθηκε και το θέμα της εργολαβοποίησης που παρουσιάζει αυξητική τάση στους εργασιακούς μας χώρους και δημιουργεί εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Τονίστηκε ότι επιτακτική ανάγκη είναι η μονιμοποίηση συναδέλφων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

 

Η τοποθέτηση της Υπουργού  σχετικά με τα παραπάνω ήταν ότι από τον Αύγουστο του 2018 θα ισχύει η επεκτασιμότητα και η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης ανοίγοντας το δρόμο για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, τα δε υπόλοιπα θέματα είναι υπό διαρκή συζήτηση.

 

              ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΕΜ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ   

 


              ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΕ       ΠΡΟΕΔΡΟΣ -  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΥΣΙΑΔΗΣ 

                                               

 

               ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ