Εκτύπωση PDF

         

 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,

 

          Μετά από  επανειλημμένες  συναντήσεις με αρμόδιους φορείς για το θέμα της  αντικατάστασης των αδειών των ηλεκτροσυγκολλητών και εκφράζοντας την  ανησυχία των συναδέλφων  οι οποίοι   δεν είχαν προλάβει ή δεν είχαν μπορέσει να αντικαταστήσουν τις άδειες τους, τελικά  με το  Ν.4485/2017-άρθρο 105, δίνεται παράταση  αντικατάστασης των αδειών   έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018

 

Συνάδελφοι,

          Μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πρέπει να φροντίσετε για την αντικατάσταση των αδειών σας, διότι δεν θα δοθεί νέα παράταση.

  

   N.4485/2017

   ΑΡΘΡΟ 105

 

2. Η παρ. 1 του άρθρου 112 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για την αντικατάσταση των αδειών και αναγγελιών που προβλέπονται στα άρθρα 9 του π.δ. 112/2012 (Α΄ 197), 10 του π.δ. 113/2012 (Α΄ 198), 9 του π.δ. 114/2012 (Α΄ 199), 13 και 21 του π.δ. 115/2012 (Α΄ 200) και 9 του π.δ. 1/2013 (Α΄ 3) ορίζεται ως καταληκτική προθεσμία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η 31η Δεκεμβρίου 2018.».

 Π.Ο.Ε.Μ