Εκτύπωση PDF

 
   ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,

             ΣΤΑΛΘΗΚΕ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017.

ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ   ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΟ ΤΕΩΣ ΤΑΠΙΤ, ΣΗΜΕΡΑ ΕΤΕΑΕΠ  ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ  ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  ΚΑΤΑ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 
 
 
  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘEMA:  Φιλοξενία παιδιών των ασφαλισμένων του τέως Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου του τέως ΤΑ.Π.Ι.Τ, σήμερα Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

 

Οι εγγραφές των κατασκηνωτών θα πραγματοποιηθούν από την 2/6/2017 έως και την 14/6/2017 για την Α΄ κατασκηνωτική περίοδο και από 19/6/2017 έως 30/6/2017 για τις Β΄& Γ΄.

Οι εγγραφές θα γίνονται με  ελεύθερη επιλογή των γονέων, στα κάτωθι γραφεία και ώρες από 9:00 έως 14:00 π.μ., όλες τις εργάσιμες ημέρες.

α) Στην Αθήνα, στην οδό Ακαδημίας 58 & Ιπποκράτους, στον 7ο όροφο, γραφείο 705, τηλ. 2103676915

β) Στην Πάτρα, οδός Κανακάρη 46-52, όροφος 1ος, τηλ. 2610220634

γ) Στην Λιβαδειά, οδός Δ. Παπασπύρου 11, ισόγειο τηλ. 2261020547

δ)  Στην Καβάλα, οδός Δαγκλή 8 , όροφος 3οςτηλ. 2510220248

ε)  Στη Θεσσαλονίκη, οδός Πτολεμαίων 10,  όροφος 1ος , τηλ. 2310515921

στ)  Στην Κοζάνη, οδός  Ν. Δελιαλή 4 ( πάροδος Βενιζέλου), ισόγειο, τηλ. 2461021671

ζ)  Στα Ιωάννινα, οδός Φώτη Τζαβέλα 5, 1ος όροφος, τηλ. 2651030902

η)  Στη Λάρισα, οδός Ανθίμου Γαζή 3, όροφος 2ος,τηλ. 2410530801

    θ) Στο Ηράκλειο Κρήτης, Μ. Πρεβέλης 86 - 88, 1οςόροφος, τηλ.: 2810 287476

 

 

Προϋποθέσεις φιλοξενίας:

Αγόρια και κορίτσια, παιδιά ασφαλισμένων και εργαζομένων του Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου του τέως ΤΑ.Π.Ι.Τ., που έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές ή έχουν ελεγχθεί οι επιχειρήσεις που εργάζονται οι ασφαλισμένοι, για 50 ημέρες εργασίας, κατά τη διάρκεια του έτους 2016, ή ένας από τους δύο γονείς ασφαλιζόταν ως εργατοϋπάλληλος  του Ταμείου Μετάλλου έως 31/12/2015 και το έτος 2016 επιδοτήθηκε ως άνεργος, από τον Ο.Α.Ε.Δ.

- Τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν να είναι ηλικίας 6 έως 14 χρονών (γεννηθέντα από 1/1/2003 – 31/12/2011).

Τα έξοδα μεταφοράς των παιδιών στις κατασκηνώσεις, θα βαρύνουν τους γονείς των κατασκηνωτών.

 

Δικαιολογητικά εγγραφής

•  Αίτηση που θα χορηγείται από τη Β΄ Δ/νση Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

•  Ιατρικό δελτίο που θα χορηγείται από τη Β΄ Δ/νση Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π  και θα   συμπληρώνεται από το γονέα.

•  Δύο πρόσφατες φωτογραφίες κατασκηνωτή (όχι φωτοτυπία).

•  Αποδεικτικό Υγείας από ΙΚΑ ή ιδιώτη γιατρό.

•  Αποδεικτικό στοιχείο ηλικίας (πιστοποιητικό  γέννησης ή βιβλιάριο υγείας ΙΚΑ)

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που θα χορηγείται από τη Β’ Δ/νση Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π και θα συμπληρώνεται από τον εργοδότη για καταβολή εισφορών από τον ασφαλισμένο 50 ημερομισθίων στον Τομέα Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου για το έτος 2016 ή μηχανογραφημένα ατομικά δελτία εισφορών  του Τομέα Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου για το έτος 2016  ή ΠΕΕ για αντίστοιχα ημερομίσθια ή ένας από τους δύο γονείς ασφαλιζόταν ως εργατοϋπάλληλος  του Ταμείου Μετάλλου έως 31/12/2015 και το έτος 2016 επιδοτήθηκε ως άνεργος, από τον Ο.Α.Ε.Δ.

• Η κάρτα κατασκηνωτού και η υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης που θα χορηγείται από την Β΄ Δ/νση Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π, θα συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα (μόνο τα στοιχεία της κάρτας κατασκηνωτού) και θα παραδίδεται στα κατά τόπους γραφεία της Β΄ Δ/νση Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

 

Η συμμετοχή των παιδιών στα προγράμματα των κατασκηνώσεων τελεί υπό την αίρεση της θετικής έκβασης του ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ Β’ Δ/ΝΣΗ

ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.