Εκτύπωση PDF

 

                                                              ΑΠΟΔΟΣΗ Α.Φ.Μ ΣΕ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

 Συνάδελφοι,

  Για το ζήτημα  της απόκτησης Α.Φ.Μ από συνδικαλιστικές οργανώσεις που δεν έχουν προβεί στις σχετικές ενέργειες  στο παρελθόν , από τη νομική υπηρεσία της ΓΣΕΕ μας  ενημέρωσαν ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου  57 του ν.4446/16, φορολογούμενοι που δεν έχουν  υποβάλει δήλωση, η προθεσμία υποβολής της  είχε λήξει  στις 30/9/2016, μπορούν  μέχρι 31/5/2017 να υποβάλουν αρχικές ή μηδενικές  δηλώσεις. Αν από τις δηλώσεις αυτές δεν προκύπτει φόρος, τέλος ή εισφορά, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

Η εφαρμογή αυτής της διάταξης, έχει συγκεκριμενοποιηθεί με τις ΠΟΛ 1019/2017 και 1006/2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Επίσης με την ΠΟΛ υπ΄ αριθμό 1009/2017 της ΑΑΔΕ ρυθμίζονται  οι δηλώσεις έναρξης και ορισμού φορολογικού εκπροσώπου του φορολογούμενου, που πρέπει να προηγηθεί της υποβολής φορολογικών δηλώσεων, χωρίς κανένα πρόστιμο, εφόσον υπάρχουν  οι παραπάνω προϋποθέσεις (δηλαδή  η προθεσμία  υποβολής δήλωσης να έληξε στις  30/90/16 και η δήλωση  έναρξης ή μεταβολής να υποβάλλεται  μέχρι  31/5/17.

Συνάδελφοι,

    Μέχρι  31/5/17 θα πρέπει  όσων οι οργανώσεις δεν έχουν    κάνει φορολογικές δηλώσεις να τακτοποιήσουν  αυτό το θέμα διότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση.

Οι δηλώσεις σύμφωνα με το  νόμο υποβάλλονται ηλεκτρονικά  ή χειρόγραφα.

 

                                                                             ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΑ

                                                                                 Π.Ο.Ε.Μ