Εκτύπωση PDF

                                              Π.Κ 3/15.3.2017 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ,ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Κ.Λ.Π ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

 

Στην Αθήνα σήμερα   14 Νοεμβρίου 2016  οι υπογράφοντες  αφ΄ενός   κ.κ

Καββαθάς  Γιώργος  Πρόεδρος  και  Κουράσης   Γιώργος   Γ.Γραμματέας ως εκπρόσωποι της  Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών  Βιοτεχνών  Εμπόρων Ελλάδος   «ΓΣΕΒΕΕ»  και  Παγιάτης Θεόφιλος πρόεδρος και Αθανασόπουλος Αναστάσιος  Γ.Γραμματέας  της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινίου Σιδηροκατασκευαστών, «ΠΟΒΑΣ» αφετέρου   οι  Χρήστος Αθανασιάδης     πρόεδρος  και  Μάρκος Κοντιζάς  Γ.Γραμματέας , ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατουπαλλήλων Μετάλλου «ΠΟΕΜ¨»

 Όλοι  νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

 Οι διατάξεις  της Σ.Σ.Ε Εργατοτεχνιτών  και υπαλλήλων μετάλλου όλων των μεταλλουργικών επιχειρήσεων καθώς και τμημάτων παραγωγής, επεξεργασίας, συναρμολόγησης, συσκευασίας, επισκευής κ.λ.π μετάλλου άλλων επιχειρήσεων όλης της χώρας που υπεγράφη  στις 16/10/2015 και καθορίζει τους όρους  αμοιβής και εργασίας καθώς και τα επιδόματα πάσης φύσης κατηγορίας  και ειδικότητας που προβλέπονται για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου και  ίσχυε με την μετενέργεια  έως τις 15/10/16 εξακολουθεί να  ισχύει για  ένα έτος ακόμη   από την ημερομηνία υπογραφής της δηλαδή έως τις 15/10/17, χωρίς καμία μεταβολή ως  προς όλους  τους προβλεπόμενους  όρους της όπως είχαν διαμορφωθεί την 14-2-2013 (μισθοί, επιδόματα, τριετίες κ.λ.π.).

 Τα συμβαλλόμενα μέλη.

 Για την  ΓΣΕΒΕΕ                                            Για την ΠΟΒΑΣ       

 

Γ.ΚΑΒΒΑΘΑΣ     Γ.ΚΟΥΡΑΣΗΣ           Θ.ΠΑΓΙΑΤΗΣ        Α.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

Για την ΠΟΕΜ

 

ΧΡ.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ              Μ.ΚΟΝΤΙΖΑΣ