Εκτύπωση PDF
  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Σ.Σ.Ε ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ   

                                                      Π.Κ.12 /14.12.15

   

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ,ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Κ.Λ.Π ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

 

Στην Αθήνα σήμερα. 16 Οκτωβρίου 2015, .οι υπογράφοντες , αφ΄ενός  κ.κ.

Καββαθάς Γεώργιος Πρόεδρος και Κουράκης  Γεώργιος  Γεν.Γραμματέας ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος «ΓΣΕΒΕΕ»  και Θεόφιλος Παγιάτης Πρόεδρος και Αθανασόπουλος Αναστάσιος Γεν.Γραμματέας  της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινίου Σιδηροκατασκευαστών, αφετέρου οι  Δημητριάδης Θεόδωρος Πρόεδρος  και  Koντιζάς Μάρκος Γεν.Γραμματέας  , ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου «ΠΟΕΜ»

Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι  για την υπογραφή της παρούσας σ.σ.ε, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν  τα εξής:

 

Οι διατάξεις της Σ.Σ.Ε  Εργατοτεχνιτών και  υπαλλήλων μετάλλου όλων των μεταλλουργικών επιχειρήσεων καθώς και τμημάτων  παραγωγής, επεξεργασίας, συναρμολόγησης, συσκευασίας, επισκευής κ.λ.π μετάλλου άλλων επιχειρήσεων όλης της χώρας, που  υπεγράφη  στις  9 Σεπτεμβρίου 2014   και καθορίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας καθώς και τα επιδόματα πάσης φύσης κατηγορίας και ειδικότητας που    προβλέπονται για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου και ισχύει έως την 15-8-2015 εξακολουθεί να ισχύει  για ένα έτος ακόμη δηλαδή έως την 15-8-2016  χωρίς καμία μεταβολή  ως προς όλους τους  προβλεπόμενους όρους της όπως είχαν διαμορφωθεί την 14-2-2013 (μισθοί , επιδόματα, τριετίες κ.λ.π).

  

Τα συμβαλλόμενα μέλη

  

        ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΓΣΕΒΕΕ                          

 Γ.ΚΑΒΒΑΘΑΣ   Γ.ΚΟΥΡΑΣΗΣ

       ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΒΑΣ

 Θ.ΠΑΓΙΑΤΗΣ       Α.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

     ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΟΕΜ

Θ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ            Μ.ΚΟΝΤΙΖΑΣ