Εκτύπωση PDF

                                                                                                                                                                                   ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17/6/2015 

Προς:

       ΙΚΑ Ν. Κόσμου – Τμήμα Εσόδων

       ΤΑΠΙΤ – Γ΄Δ/νση Παροχών Τομέα Μετάλλου

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Διοίκηση Ι.Κ.Α.

 

 

 

ΘΕΜΑ: ``΄Ελεγχος Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων``

 

 

     Παρακαλούμε όπως ορισθεί άμεσα από την υπηρεσία σας αρμόδιος υπάλληλος ελέγχου της Μεταλλουργικής εταιρείας ΚΑΖΑ – ΕΛΛΑΣ με έδρα τον Ν.Κόσμο Ατιικής, οδός Ραυτοπούλου αρ.19.

Η συγκεκριμένη εταιρεία ενώ απασχολεί μεταλλεργάτες, τους αναφέρει ως ανειδίκευτους και δεν τους ασφαλίζει στον κλάδο Πρόνοιας του ΤΑΠΙΤ.

     Θεωρούμε ότι ο έλεγχος αυτός πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί ο χώρος εργασίας, μετά και την απόλυση εργαζόμενου για διεκδίκηση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων του, έχει μετατραπεί σε εργασιακή ζούγκλα.

     Η αναρμοδιότητα που θεωρεί το ΙΚΑ Ν. Κόσμου ότι έχει γι αυτόν τον έλεγχο και η διαφορετική άποψη του ΤΑΠΙΤ, έχουν φέρει τους ασφαλισμένους μεταξύ σφύρας και άκμονος.

 

     Παρακαλούμε για άμεσες ενέργειές σας και διευθέτηση του θέματος της αρμοδιότητας σας κατ΄εφαρμογή του Ν.4225/2014.

 

 

 

 

                                         ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Μ.

 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

               ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ                        ΜΑΡΚΟΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ