Εκτύπωση PDF

Αθήνα, 3/4/2015

Αρ. πρωτ.: ΓΠ/οικ.1543

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η Γ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών του ΤΑ.Π.Ι.Τ.-Τομέας  Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, για την θερινή περίοδο 2015, θα φιλοξενήσει παιδιά ασφαλισμένων Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου και υπαλλήλων, σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις.

Οι εγγραφές των κατασκηνωτών, για το θέρος 2015, θα πραγματοποιηθούν το διάστημα από 4/5/2015 έως  15/5/2015, κατά τις ώρες  9.00 π.μ.  -  14.00 μ.μ.

- Οι ημερομηνίες θα τηρηθούν αυστηρά

- Οι γονείς επιλέγουν ελεύθερα την κατασκήνωση προτίμησής τους

-Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σε σχέση με τις θέσεις που θα διαθέσει κάθε ιδιωτική  κατασκήνωση.

 

Α.     Για τα παιδιά ασφαλισμένων και υπαλλήλων του Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου των περιοχών, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νήσων Αιγαίου, οι εγγραφές θα γίνουν:

1.    Στην Αθήνα,       οδός      Ακαδημίας              58,        Ισόγειο,   τηλ.   2103676830  

2.    Στην Πάτρα,       οδός      Κορίνθου              228,        2ος όροφος,   τηλ.   2610220634

3.    Στην Λιβαδειά,   οδός      Δ. Παπασπύρου      11,       Ισόγειο,      τηλ.   2261020547

 

Β.     Για τα παιδιά ασφαλισμένων και υπαλλήλων του Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου των περιοχών Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Μακεδονίας, Θράκης, οι εγγραφές θα γίνουν:

                   1.       Στην Λάρισα,            οδός , Άνθιμου  Γαζή 3   2ος όροφος,  τηλ.  2410530801

2.       Στα   Ιωάννινα,         οδός  Φ. Τζαβέλα 5,         1ος όροφος , τηλ. 2651030902

3.       Στην Κοζάνη,           οδός Ν. Δελιάνη   4,         ισόγειο,        τηλ. 2461021671

4.       Στην Θεσσαλονίκη,  οδός Πτολεμαίων  10 ,     1ος όροφος,  τηλ.  2310522130

5.       Στην Καβάλα ,          οδός Δαγκλή 8,                3ος όροφος,  τηλ.  2510220248  

 

Γ. Για τα παιδιά ασφαλισμένων και υπαλλήλων του Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου της Κρήτης οι εγγραφές θα γίνουν:

 

Στο Ηράκλειο, Μονής Πρεβέλης 86-88, τηλ. 2810287476, Φαξ: 2810390518

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Αγόρια και κορίτσια, τέκνα ασφαλισμένων του Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου του ΤΑ.Π.Ι.Τ., που έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές ή έχουν ελεγχθεί οι επιχειρήσεις που εργάζονται οι ασφαλισμένοι, για 50 ημέρες εργασίας κατά το έτος 2014, ή ένας από τους δύο γονείς ασφαλιζόταν ως εργατοϋπάλληλος μετάλλου έως 31/12/2013 και το έτος 2014 επιδοτήθηκε ως άνεργος από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν να είναι ηλικίας έξι (6) έως το πολύ δεκατεσσάρων (14) χρονών (δηλαδή γεννηθέντα 1/1/2001 – 31/12/2009).

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1.              Αίτηση που θα χορηγείται από τη Γ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών ΤΑ.Π.Ι.Τ.- Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου

2.              Ιατρικό δελτίο που θα χορηγείται από τον Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου και θα συμπληρώνεται από τον γονέα

3.              Βιβλιάριο Ατομικό Ασφαλιστικό Γ΄ Δ/νσης Τομέα Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου  ή τ. ΕΤΕΜ ή μηχανογραφημένο δελτίο εισφορών Γ΄ Δ/νσης Τομέα ΤΑ.Π.Ε.Μ. στο οποίο να   αναγράφεται ο αριθμός μητρώου ασφαλισμένου της Γ΄ Δ/νσης Τομέα ΤΑ.Π.Ε.Μ., ή καρτέλα στοιχείων απογραφομένου μισθωτού.

4.              Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του κατασκηνωτή (όχι φωτοτυπία)

5.              Αποδεικτικό Υγείας από το Ι.Κ.Α. ή ιδιώτη γιατρό ότι το παιδί είναι υγιές για να φιλοξενηθεί στην κατασκήνωση (και τα δύο θα έχουν σφραγίδα και υπογραφή του Γιατρού)

6.              Αποδεικτικό στοιχείο ηλικίας (πιστοποιητικό γέννησης ή βιβλιάριο υγείας Ι.Κ.Α.)

7.              Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που θα χορηγείται από τη Γ’ Δ/νση Τομέα ΤΑ.Π.Ε.Μ. και θα συμπληρώνεται από τον εργοδότη για καταβολή εισφορών από τον ασφαλισμένο 50 ημερομισθίων στον Τομέα Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου για το έτος 2014 ή μηχανογραφημένα ατομικά δελτία εισφορών  του Τομέα Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου για το έτος 2014  ή ΠΕΕ για αντίστοιχα ημερομίσθια ή ένας από τους δύο γονείς ασφαλιζόταν ως εργατοϋπάλληλος  του Ταμείου Μετάλλου έως 31/12/2013 και το έτος 2014 επιδοτήθηκε ως άνεργος, από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Διευκρινίζεται ότι τους εργαζόμενους της ναυπηγοεπισκευαστικής  ζώνης ισχύουν οι προϋποθέσεις ασφάλισης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

8.              Η κάρτα κατασκηνωτού και η υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης που θα χορηγείται από τη Γ΄ Δ/νση Τομέας Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου του ΤΑ.Π.Ι.Τ., θα συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα (μόνο τα στοιχεία της κάρτας κατασκηνωτού) και θα παραδίδεται στα γραφεία της Γ΄ Δ/νσης Εφάπαξ Παροχών του ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Από τον γονέα θα συμπληρώνονται κατά την εγγραφή μόνο τα στοιχεία της κάρτας κατασκηνωτού, τα στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης προσέλευσης θα συμπληρώνονται από την κατασκήνωση και θα στέλνονται στη Γ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών-Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου).  

 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα παραδίδονται στα Γραφεία του Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου κατά την εγγραφή.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

                                          ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ