Εκτύπωση PDF

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 

H Καθαρά Δευτέρα, που φέτος γιορτάζεται στις 23 Φεβρουαρίου, είναι για τους μισθωτούς  εργάσιμη  ημέρα,  αφού  δεν  συμπεριλαμβάνεται  στις  εξαιρέσιμες  αργίες. 

Οι  ιδιωτικές  επιχειρήσεις λειτουργούν κανονικά και η απασχόληση των μισθωτών κατά την ημέρα αυτή  είναι νόμιμη και δεν δημιουργεί αξίωση για πρόσθετη αμοιβή. 

  Ειδικότερα:   - στους  ημερομίσθιους  μισθωτούς  που  θα  απασχοληθούν  την  Καθαρά  Δευτέρα  οφείλεται  το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό  τους χωρίς άλλη προσαύξηση  (δηλαδή δεν θα λάβουν την προσαύξηση 75%), - στους  μισθωτούς  που  αμείβονται  με  μηνιαίο  μισθό  δεν  οφείλεται  καμία  άλλη  αμοιβή  πλέον  του  κανονικού  μηνιαίου  μισθού,  αφού  η  Καθαρά  Δευτέρα  συμπεριλαμβάνεται  στις  εργάσιμες  ημέρες  του  μήνα,  στις  οποίες  αντιστοιχούν  οι  αποδοχές τους.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, εάν την ημέρα αυτή, που χαρακτηρίζεται σαν εργάσιμη εορτή, ο  μισθωτός απουσιάσει αυθαίρετα από την εργασία του, όχι μόνο δεν δικαιούται να λάβει το  ημερομίσθιό του, αλλά η απουσία του χαρακτηρίζεται αδικαιολόγητη.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

1. Αν η εορτή της Καθαράς Δευτέρας έχει χαρακτηρισθεί σαν ημέρα αργίας με συλλογική  σύμβαση, επιχειρησιακή συνήθεια, εσωτερικό κανονισμό, με ατομική σύμβαση εργασίας ή  τέλος με έθιμο, οι μισθωτοί δεν προσέρχονται για εργασία μεν, αλλά δικαιούνται κανονικά  το ημερομίσθιο ή το μισθό τους αντίστοιχα χωρίς καμιά πρόσθετη αμοιβή.

2.  Αν  περιλαμβάνεται  σε  Συλλογική  Σύμβαση  Εργασίας  ή  σε  Διαιτητική  Απόφαση  όρος  καταβολής προσαύξησης 75% για την εργασία κατά την Καθαρά Δευτέρα, οι μισθωτοί που  υπάγονται σε αυτήν δικαιούνται να λάβουν την παραπάνω αύξηση

 

ΠΗΓΗ: INE-ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ