Εκτύπωση PDF
 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

Στο ΦΕΚ 265Α/23-12-2014 δημοσιεύτηκε ο Ν.4314/2014 , όπου στο άρθρο 112 δίνεται παράταση της περιόδου αντιστοιχησης των αδειών από δύο σε δυόμιση χρονια και έναρξη της περιόδου αντιστοιχησης την ημερομηνία έκδοσης της ΚΥΑ των παραβόλων για κάθε ειδικότητα πλην των χειριστών.
Συνεπώς οι νεες καταληκτικές ημερομηνίες αντιστοίχησης διαμορφωνονται ως εξής:
Άδειες των Π.Δ.112/2012,114/2012,115/2012: 11-7-2015,
Άδειες του Π.Δ.1/2013: 17-1-2016,
Άδειες του Π.Δ.113/2012: 6-9-2015, για τα μηχανήματα που εντάσσονται στην ΚΥΑ της κατάταξης.
 
 
Π.Ο.Ε.Μ