Εκτύπωση PDF

                                                                                                                       ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4/11/2014

 

 Προς:

     τα Σωματεία – Μέλη της Π.Ο.Ε.Μ.

     Σε εργαζόμενους, ανέργους, αυτοαπασχολούμενους, επαπειλούμενους με ανεργία.

 

                ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 2.500 Εργαζόμενους και απασχολούμενους

                                     (μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους)

 

Συνάδελφοι,

       Εργαζόμενοι, άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι,

Το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά θα υλοποιήσει μέσω αναδόχου (Κ.Ε.Κ.), μετά από ανοικτό διαγωνισμό που έχει ήδη δημοσιευθεί, επιδοτούμενο πρόγραμμα.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε 2.500 εργαζόμενους και απασχολούμενους (μισθωτούς και αυταπασχολούμενους) επαπειλούμενους με ανεργία, κυρίως των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και του Θριασίου Πεδίου.

Καταβολή του Εκπαιδευτικού Επιδόματος στους 2.500 ωφελούμενους, 1.750 ευρώ μικτά για τον καθένα, συνολικού προϋπολογισμού 4.375.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 250 ώρες με θεωρία και πρακτικά άσκηση.

Οι ``ωφελούμενοι`` του προγράμματος θα εφοδιαστούν με σύγχρονες επαγγελματικές γνώσεις σε 11 ειδικότητες:

 • Τεχνικός συγκολλήσεων και κοπής μετάλλων.
 • Τεχνίτης ελασματουργός
 • Τεχνίτης σωληνουργός
 • Τεχνίτης εργαλειομηχανών
 • Τεχνικός – συντηρητής εγκαταστάσεων αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
 • Τεχνίτης καθαρισμού μετάλλων (αμμοβολιστής – υδροβολιστής)
 • Τεχνίτης ξυλουργός
 • Τεχνίτης ψυκτικός
 • Τεχνίτης μόνωσης
 • Τεχνίτης ικριωμάτων
 • Χειριστής κινητών μηχανημάτων – μηχανημάτων έργου

Η επιλογή των εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα γίνει από το Ε.Β.Ε.Π., μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων.

Θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα σε επόμενη ανακοίνωση για τις λεπτομέρειες του προγράμματος.

 

                                             ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Μ.

 

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                  ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ                            ΜΑΡΚΟΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ