Εκτύπωση PDF

                                                                                                               ΠΕΙΡΑΙΑΣ 29/10/2014

 

 Προς:

       κο Γ. Καββαθά

       Πρόεδρο Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

 

 

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

      Με έκπληξη ενημερωθήκαμε από τον νομικό σας σύμβουλο κο Ν. Δήμα, ότι δεν επιθυμείτε να υπογράψετε ως ΓΣΕΒΕΕ την Σ.Σ.Ε. που συμφωνήσαμε και υπογράψαμε με την Π.ΟΒ.Α.Σ., οργάνωση μέλος της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

       Προφανώς πρόκειται για παρεξήγηση, διότι γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε τόσο τους δικούς σας αγώνες όσο και της ΓΣΕΒΕΕ για να αποκατασταθούν οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.

       Σας ενημερώνουμε ότι η Σ.Σ.Ε. που υπέγραψε η Π.Ο.Ε.Μ με την Π.Ο.Β.Α.Σ. ήταν μέσα από ελεύθερες διαπραγματεύσεις και απ΄όσο γνωρίζουμε πρόκειται για ομόφωνη απόφαση της εργοδοτικής οργάνωσης η οποία είναι μέλος σας.

       Γνωρίζουμε ακόμη ότι διαφωνία υπήρξε από μία εργοδοτική οργάνωση, την ΕΚΑΓΕΜ, άσχετη με την Π.Ο.Β.Α.Σ., με μία απαράδεκτη εξωθεσμική παρέμβαση μέσω επιστολής της.

Κύριε Πρόεδρε,

           επειδή ο νομικός σας σύμβουλος δεν εντοπίζει κανένα νομικό κώλυμα υπογραφής της σύμβασης,

       επειδή με τις θέσεις σας είστε πάντα παρών στους αγώνες για να αποκατασταθούν οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και το κύρος του κοινωνικού διαλόγου,

       παρακαλούμε όπως στηρίξετε με την υπογραφή σας την Σ.Σ.Ε. που έχουμε ομόφωνα καταλήξει και υπογράψει με ελεύθερες διαπραγματεύσεις οι κοινωνικοί εταίροι, Π.Ο.Β.Α.Σ. και Π.Ο.Ε.Μ.

       Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχεία που θα σας είναι χρήσιμα για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.

       Προσβλέπουμε επίσης σε μία συνάντηση μαζί σας, της οποίας το χρόνο εσείς θα καθορίσετε ώστε να αποκατασταθούν παρεξηγήσεις που προφανώς έχουν δημιουργηθεί.

 

 

 

 

                                     ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Μ.

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

           ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ                       ΜΑΡΚΟΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ