Εκτύπωση PDF

 

                                                                                                       Πειραιάς 17/10/2014

 

 

Προς:

      - Υπουργό Εργασίας κ. Ι. Βρούτση

      - Υπουργό Ανάπτυξης κ. Ν. Δένδια

 

 

ΘΕΜΑ: ``Παρέμβαση για αναστολή της Γ.Σ. της Εταιρείας Α.Ε.Ε. Χάλυβος

                 (Α.Ε.Ε.Χ.) με θέμα την εκκαθάριση ώστε να υπάρξει η απαιτούμενη

                 πίστωση χρόνου, προκειμένου να πωληθεί εν λειτουργία ώστε να       

                 διασφαλιστεί η βιωσιμότητα στο μέλλον``

 

Κύριε Υπουργέ Εργασίας,

Κύριε Υπουργέ Ανάπτυξης,

 

        Από τον Ιούνιο του 2013 ο Ιταλικός ΄Ομιλος ILVA τέθηκε υπό επιτροπεία και επί του παρόντος τελεί υπό τη διαχείριση έκτακτου Επιτρόπου, του Δρ. PieroGnudi, ο οποίος διορίστηκε από την Ιταλική  Κυβέρνηση στις 6 Ιουνίου 2013.

       Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση, σκοπός της ILVA είναι εκκαθάριση (κλείσιμο) της θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Χάλυβος, με έδρα τα Διαβατά της Θεσσαλονίκης.

 

       Η ΑΕΕΧ είναι μια εταιρεία του Ομίλου ILVA με την εξής μετοχική σύνθεση:

ILVA Commerciale S.r.L                              (Ιταλία)            77,12%

Τράπεζα Πειραιώς                                         (Ελλάδα)          14,64%

Marubeni ITOCHU Steel Europe Gmbh       (Γερμανία)         7,05%

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας                        (Ελλάδα)            1,19%

 

       Η ΑΕΕΧ δραστηριοποιείται αδιάκοπα από το 1964 έως και σήμερα στον τομέα της ψυχρής έλασης χάλυβα και είναι ο μοναδικός παραγωγός αυτού του τομέα στην Ελλάδα.

       Η ΑΕΕΧ με εξαιρετική τεχνογνωσία έχει δυναμικότητα παραγωγής περίπου 450.000 ΜΤ ανά έτος, ψυχρής έλασης και επιψευδαργυρωμένων προϊόντων. Το ποσοστό εξαγωγής των προϊόντων κυμαινόταν πάντα από 45%-55% και κατευθύνεται κυρίως στις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου (Βουλγαρία, Ρουμανία, ΠΓΔΜ κ.λ.π.), χώρες της μεσογειακής Ευρώπης, χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, ενώ είναι δε εξαιρετικά σημαντική για την οικονομία της Θεσσαλονίκης.

      Στην εγχώρια αγορά η Εταιρεία τροφοδοτεί περίπου 80 πελάτες, τελικούς χρήστες και εμπόρους, κατέχοντας σημαντικό μερίδιο της αγοράς, ενώ στον κατάλογο των πρώτων 200 ελληνικών εταιρειών (``Μεγάλων Επιχειρήσεων``) κατέχει την 158η θέση (πριν την κρίση ήταν στην 11η θέση).

       Η έξοδος της ILVA από την Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί με την αναζήτηση ενός αγοραστή, άλλως σύμφωνα με την τελευταία απόφαση, εάν αυτό δεν συμβεί θα εκκαθαριστεί.

       Σε αυτό το σημείο επικεντρώνεται το αίτημά μας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες μας, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από ΄Ελληνες επιχειρηματίες για την εξαγορά της εταιρείας, ωστόσο η απόφαση αγοράς συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις στην ILVA και τη διασφάλιση της πρώτης ύλης ως προϋπόθεση της αγοράς.

       Θεωρούμε βέβαιο ότι, τόσο για την ILVA όσο για την ΑΕΕΧ Χάλυβος και τους εργαζόμενους, είναι καλύτερα να πωληθεί εν λειτουργία, προκειμένου να μη χάσει τη δυναμική που έχτισε τα τελευταία 50 χρόνια που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

       Το τελευταίο διάστημα, οι 270 εργαζόμενοι στην ΑΕΕΧ καθώς και οι οικογένειές τους ζουν μέσα στην ανασφάλεια και την αβεβαιότητα. Αυτούς τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε στάση αναμονής, περιμένοντας τις δικές σας πρωτοβουλίες για τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης πρέπει να στηρίξετε με τις δέουσες κινήσεις σας.

       Με την παρούσα επιστολή ζητάμε να παρέμβετε άμεσα προκειμένου να ανασταλεί η Γ.Σ. της 24/10/2014 με θέμα την εκκαθάριση της εταιρείας ώστε να δοθεί πίστωση χρόνου για την εξεύρεση νέου επενδυτή και να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας του εργοστασίου και των θέσεων εργασίας των εργαζομένων.

       Γίνεται αντιληπτό πως ενδεχόμενη έναρξη της εκκαθάρισης τις επόμενες μέρες, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την διαδικασία μεταβίβασης της εταιρείας, ενώ πέρα από το προφανές ελληνικό ενδιαφέρον, τα οφέλη της ILVA από μία ενδεχόμενη πώληση της Hellenic Steel είναι πολλαπλάσια από την επιλογή της άμεσης εκκαθάρισης.

 

 

 

                                     ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Μ.

 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

          ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ                          ΜΑΡΚΟΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ