Εκτύπωση PDF

   ΘΕΜΑΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΔΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

 

       Οι  υπάρχουσες άδειες Ηλεκτροσυγκολλητών- Οξυγονοκολλητών αντικαθίστανται με νέες άδειες  όπως ορίζει το Π/Δ 115/2012 άρθρο 21.

 

Η άδεια Ηλεκτροσυγκολλητή και  Οξυγονοκολλητή Α με την άδεια Αρχιτεχνίτη Α΄

Η άδεια  Ηλεκτροσυγκολλητή και Οξυγονοκολλητή  Β΄ με άδεια  Αρχιτεχνίτη Β΄

 

Οι άδειες  πρέπει να αντικατασταθούν  έως τις 17/10/2014 ( δύο χρόνια από  την δημοσίευση  του Π/Δ 115).

 

Σ.Σ:Σύμφωνα με νεώτερη ενημέρωση  που είχαμε από το γραφείο  του κ.Υφυπουργού Ανάπτυξης κ.Οδυσσέα  Κωνσταντινόπουλου, θα  εκδοθεί άμεσα τροποποίηση του  Π/Δ115 με σκοπό να παραταθεί ο χρόνος  αντικατάστασης των αδειών που έληξε στις  17/10/2014  έως και  την 11/7/2015 

 

    Για την αντικατάσταση απαιτείται υποβολή  αίτησης (υπάρχει φόρμα στο Π/Δ μετά το άρθρο 23) η οποία θα υποβληθεί στην αρμόδια περιφέρεια με την καταβολή  παραβόλου, 2 φωτογραφίες, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

 Π.Ο.Ε.Μ