Εκτύπωση PDF
 
 Με το Ν.3982, αρ.φύλλου 143/27 Ιουνίου 2011, ορίζεται η απλοποίηση
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων.
Με το Π/Δ 115, καθορίζονται οι ειδικότητες και βαθμίδες.
Στο τέλος του Π/Δ υπάρχει φόρμα αίτησης προϋπηρεσίας.
Η εξεταστέα ύλη είναι στην: (Αριθμ.Οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4) της Δ/νσης
Βιομηχανίας, Αρ.Φύλλου εφημ. Κυβέρνησης 200, 17 Οκτωβρίου 2012.

Τα παραπάνω θα τα αναζητήσετε στο διαδίκτυο.