Εκτύπωση PDF

 

 

 

 

                                                                                                                     ΠΕΙΡΑΙΑΣ 16/9/2014

 

 

 Προς:

       Τη Διοίκηση της G.M.C.

 

 

ΘΕΜΑ: ``Αυθαίρετη περικοπή επιδόματος γάμου``

 

 

 Κύριοι,

       Το Σωματείο Εργαζομένων της εταιρείας σας μας ενημέρωσε ότι περικόψατε αυθαιρέτως το επίδομα γάμου από τους μισθούς και τα ημερομίσθια των εργαζομένων.

       Θα πρέπει να σας γνωρίσουμε ότι, ανεξάρτητα από την τυχόν υπαγωγή των εργαζομένων σε πεδίο ισχύος οποιασδήποτε συλλογικής ρύθμισης και την υποχρέωσή σας  να τηρείτε την αρχή της ίσης μεταχείρισης, το ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ αποτελεί όρο της ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με καθολική ισχύ και ως εκ τούτου η απόφασή σας είναι παράνομη και καταχρηστική.

       Επίσης, το επίδομα γάμου έχει διπλή νομική φύση.

Αποτελεί όρο της ΕΓΣΣΕ της ΓΣΕΕ και αφετέρου έχει ισχύ νόμου (του κυρωτικού Ν.1766/1988 καθώς και του Ν.1849/1989).

       Για όλους αυτούς τους λόγους, σας καλούμε να καταβάλλετε αναδρομικά το επίδομα γάμου στο σύνολο του προσωπικού σας.

 

 

 

 

                                  ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Μ.

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

       ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ                           ΜΑΡΚΟΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ