Εκτύπωση PDF

 

                                        
ΠΩΣ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ Η 15 Η. ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

   

Η 15η Αυγούστου, εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που φέτος συμπίπτει ημέρα Παρασκευή, ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες ΤΟΥ έτους ΚΑΤΑ τις οποίες απαγορεύεται Η. Λειτουργία Των Επιχειρήσεων Εκτός ΑΠΌ εκείνες ΠΟΥ νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές ΚΑΤΑ ΚΑΙ τις αργίες.  1) Για μισθωτούς που δεν θα εργαστούν τη μέρα αυτή ισχύουν τα εξής α) Στους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν κατά την 15η Αυγούστου για λόγους που δεν οφείλονται σ 'αυτούς, θα καταβληθεί το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους. . β) Στους μισθωτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και δεν θα απασχοληθούν την 15η Αυγούστου, δεν οφείλεται τίποτε πέραν του μηνιαίου μισθού τους  2 ) Για μισθωτούς που θα απασχοληθούν τη μέρα αυτή ισχύουνα) Σε όσους μεν αμείβονται με ημερομίσθιο , το κανονικό τους ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο νόμιμο ημερομίσθιο τους, και β)  Σε όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό 


• Αν μεν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές απ 'το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερήσιου μισθού τους, διότι η αμοιβή τους για την απασχόληση κατά την αργία της 15ης Αυγούστου θεωρείται ότι περιλαμβάνεται

στο μηνιαίο μισθό τους

      
• Αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν την 15η Αυγούστου, οφείλεται, εκτός από την προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο νόμιμο ημερήσιο μισθό τους και το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού του.