Εκτύπωση PDF
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΑ.Π.Ι.Τ.
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58
ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ. 106 79
Αθήνα, 30/04/2014
Αρ. πρωτ.: ΓΠ/οικ. 2077
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Η Γ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών του ΤΑ.Π.Ι.Τ.-Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, για την θερινή περίοδο 2014, θα φιλοξενήσει παιδιά ασφαλισμένων Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου και υπαλλήλων, σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις.
Οι εγγραφές των κατασκηνωτών, για το θέρος 2014, θα πραγματοποιηθούν το διάστημα από 8/5/2014 έως 30/5/2014, κατά τις ώρες 9.00 π.μ. - 14.00 μ.μ.
- Οι ημερομηνίες θα τηρηθούν αυστηρά
- Οι γονείς επιλέγουν ελεύθερα την κατασκήνωση προτίμησής τους
-Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σε σχέση με τις θέσεις που θα διαθέσει κάθε ιδιωτική κατασκήνωση.
Α. Για τα παιδιά ασφαλισμένων και υπαλλήλων του Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου των περιοχών, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νήσων Αιγαίου, οι εγγραφές θα γίνουν:
1. Στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 58, 7ος όροφος, τηλ. 2103676830
2. Στην Πάτρα, οδός Κορίνθου 228, 2ος όροφος, τηλ. 2610220634
3. Στην Λιβαδειά, οδός Δ. Παπασπύρου 11, Ισόγειο, τηλ. 2261020547
Β. Για τα παιδιά ασφαλισμένων και υπαλλήλων του Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου των περιοχών Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Μακεδονίας, Θράκης, οι εγγραφές θα γίνουν:
1. Στην Λάρισα, οδός , Άνθιμου Γαζή 3 2ος όροφος, τηλ. 2410530801
2. Στα Ιωάννινα, οδός Φ. Τζαβέλα 5, 1ος όροφος , τηλ. 2651030902
3. Στην Κοζάνη, οδός Ν. Δελιάνη 4, ισόγειο, τηλ. 2461021671
4. Στην Θεσσαλονίκη, οδός Πτολεμαίων 10 , 1ος όροφος, τηλ. 2310522130
5. Στην Καβάλα , οδός Δαγκλή 8, 3ος όροφος, τηλ. 2510220248
Γ. Για τα παιδιά ασφαλισμένων και υπαλλήλων του Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου της Κρήτης οι εγγραφές θα γίνουν:
Στο Ηράκλειο, Μονής Πρεβέλης 86-88, τηλ. 2810287476, Φαξ: 2810390518
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Αγόρια και κορίτσια, τέκνα ασφαλισμένων του Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου του ΤΑ.Π.Ι.Τ., που έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές ή έχουν ελεγχθεί οι επιχειρήσεις που εργάζονται οι ασφαλισμένοι, για 50 ημέρες εργασίας κατά το έτος 2013, ή ένας από τους δύο γονείς ασφαλιζόταν ως εργατοϋπάλληλος μετάλλου έως 31/12/2012 και το έτος 2013 επιδοτήθηκε ως άνεργος από τον Ο.Α.Ε.Δ.
Τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν να είναι ηλικίας έξι (6) έως το πολύ δεκατεσσάρων (14) χρονών (δηλαδή γεννηθέντα 1/1/2000 – 31/12/2008). 1
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1. Αίτηση που θα χορηγείται από τη Γ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών ΤΑ.Π.Ι.Τ.- Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου
2. Ιατρικό δελτίο που θα χορηγείται από τον Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου και θα συμπληρώνεται από τον γονέα
3. Καρτέλα στοιχείων απογραφομένου μισθωτού, ή μηχανογραφημένο Δελτίο Εισφορών Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου ή Βιβλιάριο Ατομικό Ασφαλιστικό τ. ΕΤΕΜ ή Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, από τα οποία να προκύπτει ο αρ. μητρώου ασφαλισμένου.
4. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του κατασκηνωτή (όχι φωτοτυπία)
5. Αποδεικτικό Υγείας από το Ι.Κ.Α. ή ιδιώτη γιατρό ότι το παιδί είναι υγιές για να φιλοξενηθεί στην κατασκήνωση (και τα δύο θα έχουν σφραγίδα και υπογραφή του Γιατρού)
6. Αποδεικτικό στοιχείο ηλικίας (πιστοποιητικό γέννησης ή βιβλιάριο υγείας Ι.Κ.Α.)
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που θα χορηγείται από τον Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου και θα συμπληρώνεται από τον εργοδότη, για καταβολή εισφορών για τον ασφαλισμένο 50 τουλάχιστον ημερομίσθιων στον Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, για το έτος 2013, ή μηχανογραφημένα ατομικά δελτία εισφορών Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου για το έτος 2013, ή Πράξη Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ) για αντίστοιχα ημερομίσθια.
8. Η κάρτα κατασκηνωτού και υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης, που θα χορηγείται από τον Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου.
(Από τον γονέα θα συμπληρώνονται κατά την εγγραφή μόνο τα στοιχεία της κάρτας κατασκηνωτού, τα στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης προσέλευσης θα συμπληρώνονται από την κατασκήνωση και θα στέλνονται στη Γ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών-Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου).
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα παραδίδονται στα Γραφεία του Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου κατά την εγγραφή.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ του ΤΑ.Π.Ι.Τ.
ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 2