Εκτύπωση PDF

                                                                                                                     ΠΕΙΡΑΙΑΣ 14/4/2014

 

 

Προς:

       -Υπουργό Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

         κ. Ιωάννη Μανιάτη

 

 

ΘΕΜΑ: `` Κατασκευή Μ/Σ για τη Δ.Ε.Η. από την Ελληνική Εταιρεία

             ΣΝΑΪΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ``

 

Κύριε Υπουργέ,

       Για μία ακόμη φορά απευθυνόμαστε σε σας, αναγνωρίζοντας την σημαντική σας στήριξη για ανάληψη κατασκευαστικού έργου της Δ.Ε.Η. από ελληνικές βιομηχανίες, υποστηρίζοντας έτσι την απασχόληση και διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας.

       Στις πρόσφατες συναντήσεις μας για την στήριξη των θέσεων εργασίας στα Ελληνικά εργοστάσια ΣΝΑΪΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ Α.Ε.Β.Ε. και ΛΑΝΤΙΣ-ΓΚΥΡ που προμηθεύουν με Μ/Σ και μετρητές της Δ.Ε.Η. είχατε δώσει σαφείς πολιτικές κατευθύνσεις υποστηρίζοντας ότι ``η ανάθεση τέτοιων έργων δεν μπορεί να περιοριστεί στην εκτίμηση ενός μόνο στοιχείου, δηλ. αποκλειστικά της χαμηλότερης τιμής, αφού εξίσου ενδεδειγμένο θα ήταν το κριτήριο της ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, υπό την προϋπόθεση της τήρησης βασικών αρχών δικαίου, διότι έτσι εξασφαλίζονται και διατηρούνται οι θέσεις εργασίας στα ελληνικά εργοστάσια και παράλληλα στηρίζεται η Ελληνική οικονομία``

Κύριε Υπουργέ,

       Στο ελληνικό εργοστάσιο κατασκευής Μ/Σ,  ΣΝΑΪΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ Α.Ε.Β.Ε., αυτήν την περίοδο υπάρχει υποαπασχόληση με κίνδυνο μεγαλύτερης μείωσης του προσωπικού.

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη ένας διαγωνισμός του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για 17.000 περίπου τριφασικούς Μ/Σ που λήγει στις 13/5/2014.

Η ανάληψη ενός τέτοιου κατασκευαστικού έργου ή μέρους αυτού, θα συμβάλλει καθοριστικά στην απασχόληση και στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας ΣΝΑΪΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ Α.Ε.Β.Ε. και ασφαλώς στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

 

Κύριε Υπουργέ,

       Επειδή γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε τις απόψεις και θέσεις σας, προσβλέπουμε για μία ακόμη φορά στην παρέμβαση σας στον ΔΕΔΔΗΕ για αξιολόγηση της πιο συμφέρουσας προσφοράς κατασκευής Μετασχηματιστών.

 

                                 ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Μ.

 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

         ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ                      ΜΑΡΚΟΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ