Εκτύπωση PDF

 

                                                                                          ΠΕΙΡΑΙΑΣ   8/11/2013

 

Προς:

       τον κ. Ζερβό Αρθούρο

       Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο της Δ.Ε.Η

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  Μέλη Δ.Σ. της Δ.Ε.Η.

 

ΘΕΜΑ: ``Ανάκληση της απόφασης κατάργησης από τη Διοίκηση της Δ.Ε.Η. του            

                επιδόματος γάμου στους συμβασιούχους μεταλλεργάτες 8μηνης

                απασχόλησης``.

 

Κύριε Πρόεδρε,

Κύριοι Σύμβουλοι,

          Η Σ.Σ.Ε. της Βιομηχανίας Μετάλλου καθώς και η τρίμηνη μετενέργεια έληξε στις   30-9-2013.  Η Π.Ο.Ε.Μ. αυτό το διάστημα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες, στην προσπάθεια σύναψης νέας Σ.Σ.Ε.

         ΄Οπως ενημερωθήκαμε από εργαζόμενους στην επιχείρηση, προπομπός στις γενικευμένες ανατροπές εφαρμογής των αντισυνταγματικών αποφάσεων είναι η Διοίκηση της Δ.Ε.Η.

        Πριν καλά-καλά λήξει η μετενέργεια της Σ.Σ.Ε. Βιομηχανίας Μετάλλου (30-9-2013),  αποφάσισε να καταργήσει το  επίδομα γάμου  σε όλους τους συμβασιούχους 8μηνης απασχόλησης   που εργάζονται στις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αμείβονται με την Σ.Σ.Ε. της Βιομηχανίας Μετάλλου.

        Είναι η πρώτη εταιρεία στην Βιομηχανία Μετάλλου που αποφασίζει την νέα επίθεση σε βάρος των Μεταλλεργατών όλης της χώρας,  περικόπτοντας    το παραπάνω επίδομα. 

       Η Π.Ο.Ε.Μ. διαμαρτύρεται έντονα για την πρωτόγνωρη απόφαση της Δημόσιας Εταιρείας να υπονομεύσει και να καταργήσει το επίδομα γάμου, διευκολύνοντας έτσι όλους τους εργοδότες (ΣΕΒ) να πράξουν κάτι ανάλογο.

Κύριε Πρόεδρε,

Κύριοι Σύμβουλοι,  

       Το επίδομα γάμου έχει θεσμικό και καθολικό χαρακτήρα για τους εργαζόμενους όλης της χώρας, εναρμονίζοντας τις ισχύουσες στη χώρα μας διατάξεις δικαίου με τις διεθνώς εφαρμοστέες αρχές της προστασίας της οικογένειας, της διευκόλυνσης συμμετοχής στην αγορά εργασίας, της ισότητας των φύλλων, της συμφιλίωσης της εργασιακής και οικογενειακής ζωής και της αξιοπρεπούς εργασίας.

       Θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει σεβαστή και η διπλή νομική του φύση ως κανόνας δικαίου, με βάση τον κυρωτικό νόμο 1766/1988 και ως κανόνας ισότητας και ισονομίας στην Δημόσια Επιχείρηση.

       Για όλους αυτούς τους λόγους, ζητούμε την ανάκληση της περικοπής του επιδόματος γάμου στους εργαζόμενους με 8μηνες συμβάσεις στην επιχείρηση.

 

                             ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Μ.

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

         ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ                          ΜΑΡΚΟΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ