Εκτύπωση PDF
  

                                               ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Μ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΠΕΜ ΓΙΑ ΤΗΝ Σ.Σ.Ε   

Αντιπροσωπεία της  Διοίκησης της Π.Ο.Ε.Μ, συναντήθηκε  σήμερα 7-11-13 στα γραφεία της ΕΝΕΠΕΜ (Σιδηροβιομηχανία), στον Πειραιά με εκπροσώπους  της εργοδοτικής οργάνωσης και του ΣΕΒ.

 

Στην  συνάντηση προβάλαμε  τις θέσεις και αποφάσεις της Ομοσπονδίας για την Σ.Σ.Ε.

Αναφέραμε  με  επιχειρήματα την αναγκαιότητα υπογραφής  άμεσα  Σ.Σ.Ε στην Βιομηχανία Μετάλλου με μηδενικές αυξήσεις, αυτό θα συμβάλλει  στην ισόρροπη  λειτουργία των επιχειρήσεων στην προστασία από τον αθέμιτο  ανταγωνισμό στην αποφυγή μιας  επιδεινούμενης  εργασιακής ζούγκλας  καθώς και στην λειτουργία των θεσμών.

 

Οι εκπρόσωποι της ΕΝΕΠΕΜ ανέφεραν ότι ο κλάδος της Βιομηχανίας Μετάλλου βιώνει μια μεγάλη κρίση και ιδιαίτερα ο Χαλυβουργικός  κλάδος λόγω του υψηλού κόστους ενέργειας.

 

Δήλωσαν ότι  επιδιώκουν καλές σχέσεις  συνεργασίας και επικοινωνίας με την Π.Ο.Ε.Μ και πρότειναν να επανέλθουμε  και  και να  συζητήσουμε για την Σ.Σ.Ε μετά από  έξι μήνες, ώστε να έχουν, όπως είπαν,  μια ξεκάθαρη  εικόνα της πορείας του κλάδου.

 

Εμείς τονίσαμε ότι είναι ανάγκη άμεσα να υπάρξει  Σ.Σ.Ε και ζητήσαμε  να  επανεξατάση  την θέση  η ΕΝΕΠΕΜ, να λάβει  σοβαρά  υπ΄ όψιν  τις προτάσεις μας και να υπάρξει  μια νέα συνάντηση.

 

Οι εκπρόσωποι  του ΣΕΒ σε ερώτηση μας  ανέφεραν ότι  έως και σήμερα δεν έχει  υπογράψει  καμία  Σ.Σ.Ε από τις εργοδοτικές  οργανώσεις  των μελών του.

  

                                                                                                         Π.Ο.Ε.Μ