Εκτύπωση PDF
  

Προς

    Σωματεία Μέλη ΠΟΕΜ

  Θέμα:  Νέος τρόπος κατάθεσης αίτησης για εφάπαξ   βοήθημα.  

Συνάδελφοι,

 

       Το Ταμείο Μετάλλου  «ΤΑΠΙΤ»  (πρώην) ΤΑΠΕΜ, δέχεται πλέον αιτήσεις ασφαλισμένων χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος,  αμέσως με την υποβολή  αίτησης κύριας  σύνταξης ΙΚΑ, χωρίς να απαιτείται πριν η απόφαση διευθυντή χορήγησης της επικουρικής σύνταξης.

 

      Είναι κατανοητό ότι για την έκδοση του εφάπαξ ποσού θα πρέπει να κατατεθεί, (όταν  εκδοθεί), η απόφαση  της επικουρικής σύνταξης, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να υπολογισθεί το ποσό του εφάπαξ.

 

              Παρακαλούμε  όλα τα σωματεία μέλη μας, να ενημερώσουν  με ανακοινώσεις ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο  τους συναδέλφους ασφαλισμένους του Ταμείου.

   

                           Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΕΜ