Εκτύπωση PDF

    Υπουργό  Εργασίας

     κ.Ιωάννη Βρούτση

  

Κοινοποίηση:

            ΓΣΕΕ

   

Θέμα:  Ανθυγιεινό επίδομα

  

Κύριε Υπουργέ,

 

           Το τελευταίο διάστημα δεχόμαστε έντονες  διαμαρτυρίες  από σωματεία  μέλη μας σχετικά  με αυθαίρετες περικοπές  από  εργοδότες  τους επιδόματος ανθυγιεινής  εργασίας.

Πιο πρόσφατη  είναι η περικοπή του «ανθυγιεινού επιδόματος» από το λεβητοποιείο  «Πρόοδος» στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Εκεί όπως και σε άλλες επιχειρήσεις οι εργοδότες εξαναγκάζουν  τους  εργαζόμενους  σε ατομικές συμβάσεις εργασίας , αφαιρώντας  το ανθυγιεινό επίδομα μεταξύ άλλων περικοπών.

Δυστυχώς τα ΣΕΠΕ δεν είναι  σε θέση  όπως δηλώνουν  να πάρουν σαφή θέση  υπέρ ή κατά της περικοπής.  Με αυτή τη στάση και συμπεριφορά ασφαλώς  τοποθετούνται υπέρ των εργοδοτικών περικοπών.

 

Κύριε Υπουργέ,

 

            Μ΄απόφαση  οκτώ  (8) υπουργών μεταξύ αυτών και του υπουργού εργασίας, καθορίστηκε  με την υπ΄αριθμ. 2/31081/0022-30.4.2012 (Ν.4024/2011 ΦΕΚ226/Α/27.10.2011- άρθρο 15 παρ.1) το ποσό του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου  

(ΙΔΑΧ _ ΙΔΟΧ)  του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ  και ΟΤΑ Α και Β βαθμού κ.λ.π.

Μ΄αυτή σας την απόφαση, θεωρείτε ότι ,το μηνιαίο επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας  είναι  ένα και το αυτό, όμως αποφεύγετε  να δώσετε σαφείς εντολές μέσω των υπηρεσιών (ΣΕΠΕ) για  καταβολή  του από τους εργοδότες  όπου αυτό προβλέπεται και ιδιαίτερα στους Μεταλλεργάτες που δουλεύουν  σε  βαρέα – θανατηφόρα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

 

Κύριε Υπουργέ,

 

       Ζητούμε την άμεση παρέμβαση σας ώστε να ξεκαθαρίσει αυτό το θολό τοπίο με θύματα  τους σκληρά εργαζόμενους.

   

                                              Για την Ε.Ε της  Π.Ο.Ε.Μ

 

                               Ο Πρόεδρος                                Ο Γ.Γραμματέας

 

                               Γιάννης Στεφανόπουλος             Παντελής Παπαβασιλείου