Εκτύπωση PDF
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

             ΤΟΥ  ΤΑΠΙΤ (www.ΤΑΠΙΤ.gr), ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ "ΛΙΣΤΑ ΘΕΣΕΩΝ" 

Η Γ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών, Τομέας  Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, για την θερινή περίοδο 2013 θα φιλοξενήσει παιδιά ασφαλισμένων εργατοϋπαλλήλων μετάλλου και υπαλλήλων, σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις .

Οι εγγραφές των κατασκηνωτών , για το θέρος 2013, θα πραγματοποιηθούν το διάστημα από 13/5/2013 έως 31/5/2013,  και κατά τις ώρες  9.00 π.μ.  -  13.00 μ.μ.

- Οι ημερομηνίες θα τηρηθούν αυστηρά

- Οι γονείς επιλέγουν ελεύθερα την κατασκήνωση προτίμησής τους

- Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σε σχέση με τις θέσεις που θα διαθέσει κάθε ιδιωτική  κατασκήνωση.

 

Α. Για τα παιδιά ασφαλισμένων και υπαλλήλων του Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου των περιοχών, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νήσων Αιγαίου, οι εγγραφές θα γίνουν:

1.    Στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 58 7ος όροφος,   τηλ.   2103676888

2.    Στην Πάτρα,      οδός Κορίνθου,          186-188,  1ος όροφος,   τηλ.   2610273837

3.    Στην Λιβαδειά,   οδός      Δ. Παπασπύρου      11         Ισόγειο,   τηλ.   2261020547

 

Β. Για τα παιδιά ασφαλισμένων και υπαλλήλων του Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου των περιοχών, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Μακεδονίας, Θράκης. οι εγγραφές θα γίνουν

 

 Στην Λάρισα,          οδός , Άνθιμου  Γαζή 3  2ος όροφος,  τηλ.  2410530801

 Στα   Ιωάννινα,       οδός  Φ. Τζαβέλα 5,  1ος όροφος , τηλ. 2651030902

 Στην Κοζάνη,          οδός Ν. Δελιάνη   4,  ισόγειο,        τηλ. 2461021671

 Στην Θεσσαλονίκη, οδός Πτολεμαίων  10 ,  1ος όροφος,  τηλ.  2310522130

 Στην Καβάλα ,        οδός Δαγκλή 8,                3ος όροφος,  τηλ.  2510220248  

 

Γ. Για τα παιδιά ασφαλισμένων και υπαλλήλων του Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου της Κρήτης οι εγγραφές θα γίνουν:

Στο Ηράκλειο, Μονή Πρεβέλης 88 1ος όροφος, τηλ. 2810287476, Φαξ: 2810390518

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

 

Αγόρια και κορίτσια, ασφαλισμένων στη Γ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών, Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, που έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές ή έχουν ελεγχθεί οι επιχειρήσεις που εργάζονται οι ασφαλισμένοι, για 50 ημέρες εργασίας κατά το έτος 2012, ή ένας από τους δύο γονείς ασφαλιζόταν ως εργατοϋπάλληλος μετάλλου έως 31/12/2012 και το έτος 2012 επιδοτήθηκε ως άνεργος από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν να είναι ηλικίας έξι (6) έως το πολύ δεκατεσσάρων (14) χρονών(δηλαδή γεννηθέντα 1/1/1999 – 31/12/2007).

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

 Αίτηση που θα χορηγείται από την Γ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών, Τομέας ΤΑ.Π.Ε.Μ

 Ιατρικό δελτίο που θα χορηγείται από το Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου και θα συμπληρώνεται από το γονέα.

 3.    kαρτέλα στοιχείων απογραφομένου μισθωτού,  ή μηχανογραφημένο Δελτίο Εισφορών Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου ή Βιβλιάριο Ατομικό Ασφαλιστικό τ. ΕΤΕΜ  ή Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, από τα οποία να προκύπτει ο αρ. μητρώου ασφαλισμένου.

 4.              Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του κατασκηνωτή (όχι φωτοτυπία)

 5.              Αποδεικτικό Υγείας από το Ι.Κ.Α. ή ιδιώτη γιατρό ότι το παιδί είναι υγιές για να φιλοξενηθεί στην κατασκήνωση (και τα δύο θα έχουν σφραγίδα και υπογραφή του Γιατρού)

 6.              Αποδεικτικό στοιχείο ηλικίας (πιστοποιητικό γέννησης ή βιβλιάριο υγείας Ι.Κ.Α.)

 7.              Υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/86 που θα χορηγείται από το ΤΑ.Π.Ε.Μ και θα συμπληρώνεται από τον εργοδότη, για καταβολή εισφορών για τον ασφαλισμένο  50 τουλάχιστον ημερομίσθιων στο Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου , για το έτος 2011, ή μηχανογραφημένα ατομικά δελτία εισφορών Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου για το έτος 2011, ή Πράξη Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ) για αντίστοιχα ημερομίσθια.

 8.         Η κάρτα κατασκηνωτού και υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης, που θα χορηγείται από το Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου

(Από τον γονέα θα συμπληρώνονται κατά την εγγραφή μόνο τα στοιχεία της κάρτας κατασκηνωτού τα στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης προσέλευσης θα συμπληρώνονται από την κατασκήνωση και θα στέλνονται στη Γ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών, Τομέας Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου )  

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα παραδίδονται στα Γραφεία του Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου κατά την εγγραφή.

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

 

                       ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ