Εκτύπωση PDF

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου : Πανευρωπαϊκή ημέρα δράσης

                                        Διακήρυξη ΣΕΣ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΕΣ, που συνεδρίασε στις 17 Οκτωβρίου 2012, καλεί σε ημέρα δράσης και αλληλεγγύης στις 14 Νοεμβρίου 2012 για να κινητοποιήσει το ευρωπαϊκό συνδικαλιστικό κίνημα πίσω από τις πολιτικές της ΣΕΣ έτσι όπως έχουν καταγραφεί στο κοινωνικό συμβόλαιο για την Ευρώπη.

Αυτή η μέρα θα πάρει διάφορες μορφές: απεργίες, διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις και άλλες δράσεις.

Εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της στα μέτρα λιτότητας που βυθίζουν την Ευρώπη στην οικονομική στασιμότητα, την ύφεση, καθώς και τη συνεχή διάλυση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου.

 Αυτά τα μέτρα, χωρίς να αποκαθιστούν την εμπιστοσύνη,επιδεινώνουν τις ανισορροπίες και δημιουργούν αδικίες.

Στηρίζοντας το στόχο της δημοσιονομικής εξυγίανσης, η Εκτελεστική Επιτροπή θεωρεί ότι τέλος στην ύφεση θα τεθεί μόνο μέσα από την ελάφρυνση των προϋπολογιστικών περιορισμών και την κατάργηση των ανισορροπιών. Με στόχο να καταλήξουμε σε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, σε κοινωνική συνοχή και το σεβασμό των αξιών που εγγυάται ο Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Η δημοσιονομική εξυγίανση είχε πιο ολέθρια επίπτωση απ’ ότι αρχικά είχε προβλεφθεί από τους θεσμούς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Πράγματι, το ΔΝΤ αναγνωρίζει, σήμερα, ότι έκανε σοβαρά λάθη στους υπολογισμούς του σχετικά με τις συνέπειες των μέτρων λιτότητας στην ανάπτυξη. Αυτά τα λάθη είχαν ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των εργαζομένων και των πολιτών που η ΣΕΣ εκπροσωπεί, και θέτουν σε αμφισβήτηση τη βάση των μέτρων λιτότητας που έχουν προωθηθεί από το δημοσιονομικό σύμφωνο και έχουν επιβληθεί από την Τρόικα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή σημειώνει την αυξανόμενη αντίθεση μεταξύ των πολιτών και των  εργαζομένων στις εν λόγω χώρες και επαναβεβαιώνει τη στήριξή της στα συνδικάτα μέλη που αγωνίζονται για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ζωής. Αυτή η κατάσταση προκύπτει από την έλλειψη συντονισμού των οικονομικών πολιτικών και την απουσία   των ελάχιστων κοινωνικών στάνταρτς στην Ευρώπη. Σε ένα πλαίσιο ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων, αφέθηκε ελεύθερο πεδίο στον ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών, ιδιαίτερα στους τομείς της φορολογίας, του κόστους εργασίας και των κοινωνικών συνθηκών.

Επαναλαμβάνει ότι ο κοινωνικός διάλογοςκαι η συλλογική διαπραγμάτευση είναι κεντρικά στοιχεία του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Αντιτίθεται σθεναρά στις ολομέτωπες επιθέσεις ενάντια σε αυτά τα δικαιώματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΕΣ καλεί επειγόντως για άμεση υιοθέτηση και μεταφορά στην εθνική νομοθεσία των συμφωνιών των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων ενώπιον του Συμβουλίου.

Υπενθυμίζει ότι η Ένωση είναι υποχρεωμένη, από τη συνθήκη, «να εργαστεί για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης βασισμένη στην ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τιμών, μια κοινωνική οικονομία αγοράς υψηλά ανταγωνιστική, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και
βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος». Υπενθυμίζει επίσης ότι η στήριξη της ΣΕΣ στη Συνθήκη της Λισαβόνας βασίζεται στην πλήρη εφαρμογή αυτών των αρχών.

Σημειώνει ότι σήμερα διεξάγονται συζητήσεις μεταξύ των θεσμών και των κυβερνήσεων σχετικά με τη σκοπιμότητα νέων τροποποιήσεων των συνθηκών. Είναι απαραίτητη μια  αλλαγή κατεύθυνσης και η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην επίλυση της κρίσης σύμφωνα με τους τρεις πυλώνες του προτεινόμενου κοινωνικού συμβολαίου της ΣΕΣ που τυγχάνει αυξανόμενης στήριξης. Αυτό επικεντρώνεται στον κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, την οικονομική διακυβέρνηση για ανάπτυξη και βιώσιμες θέσεις απασχόλησης και οικονομική, φορολ ογική και κοινωνική δικαιοσύνη.

Επιμένει στο γεγονός ότι η ενεργή αλληλεγγύη, η κοινωνική πρόοδος και η δημοκρατική ευθύνη πρέπει να αποτελέσουν μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος. Θεωρεί ουσιαστικό ότι, ένα πρωτόκολλο κοινωνικής προόδου πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο και λειτουργικό κομμάτι οποιασδήποτε νέας συνθήκης. Η ΣΕΣ θα αξιολογήσει, σε αυτή τη βάση, κάθε νέα πρόοδο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

2