Εκτύπωση PDF

 

                                                  ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

 

 

Στο ΤΑΠΕΜ ασφαλίζονται υποχρεωτικά όλοι οι μεταλλεργάτες.

Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη.

Το Ταμείο έχει αυτοτελείς πόρους.

Δεν χρηματοδοτείται από το κράτος.

Πόροι του είναι οι ασφαλιστικές εισφορές.

Οι μισθοί των υπαλλήλων καλύπτονται από τα έσοδα του Ταμείου.

Το εφ΄άπαξ που καταβάλλει το Ταμείο είναι 25,3 βασικές μηνιαίες συντάξεις.

Σε μέσους όρους 10.000 ευρώ περίπου.

 

 

                            Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

 

 

       Ο Ν. 3655/2008 που ενοποίησε τους 12 Τομείς Πρόνοιας, έχει επιφέρει καταστροφικές συνέπειες στο Ταμείο και τους ασφαλισμένους.

       Η αιτιολογική έκθεση ψήφισης του Ν. 3655/2008 έχει επιφέρει τα εκ διαμέτρου αντίθετα αποτελέσματα.

Δηλαδή:

α) αύξησε από 4 μήνες σε 15 το χρόνο απονομής του εφ΄άπαξ.

β) αύξησε το λειτουργικό κόστος.

γ) μείωσε δραματικά το προσωπικό του Ταμείου.

δ) προκάλεσε τεράστια προβλήματα στην είσπραξη των εσόδων.

 

Τα σημερινά προβλήματα:

 

΄Εχει διαπιστωθεί από το 2006 μέσω των ΑΠΔ  του ΙΚΑ ότι υπάρχει τρομακτικά μεγάλη ανασφάλιστη εργασία.

Μέσα από τις ΑΠΔ έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν 164.390 εργοδότες με ονοματεπώνυμο και διευθύνσεις.

΄Εναντι αυτών απογεγραμμένοι στο Ταμείο είναι 25.000 εργοδότες με 80.000 ασφαλισμένους εκ των οποίων σε τακτική βάση αποδίδουν εισφορές περίπου 8.500 εργοδότες.

 

       Για τα παραπάνω, έκθεση των ορκωτών λογιστών τον Ιανουαρίου του 2012 στα πλαίσια ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου αναφέρουν ότι: `` ακόμη και με μεγάλη απόκλιση, τα παραπάνω στοιχεία υποδεικνύουν την απώλεια τεράστιου ποσού εσόδων, τα οποία μπορούν να είναι τουλάχιστον διπλάσια από τα υπάρχοντα``, επιπλέον δηλαδή 33.000.00 σε ετήσια βάση.

 

 

Η είσπραξη αυτών απαιτεί:

-Tην στελέχωση του Ταμείου με το αναγκαίο προσωπικό.

-Την συμπλήρωση με προσωπικό των περιφερειακών γραφείων.

-Σήμερα υπάρχουν περιφερειακά γραφεία με ελλείψεις καθώς και ανενεργά (δεν υπάρχει υπάλληλος σε Κρήτη και Πάτρα.). Πληρώνονται δηλαδή ενοίκια σε άδεια γραφεία.

Πρόσφατα, με κυβερνητική απόφαση, καταργήθηκαν σε ποσοστό 30% οργανικές θέσεις του Ταμείου.

 

       Οι ελλείψεις προσωπικού προκαλούν κάθε χρόνο παραγραφές σημαντικών  ποσών λόγω παρέλευσης 10ετίας που έχουν παρακρατηθεί από τους εργοδότες, και δεν έχουν αποδοθεί στο Ταμείο.

Σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις δεν αποδίδεται εφ΄άπαξ εάν δεν ελέγχονται οι εταιρείες.

Προσωπικό δεν υπάρχει να τις ελέγξει και οι ασφαλισμένοι περιμένουν χωρίς ελπίδα.

Κάθε μήνα υποβάλλονται 350 περίπου αιτήσεις απόδοσης εφ΄άπαξ.  Λόγω έλλειψης προσωπικού, εξυπηρετούνται 120 αιτήσεις μηνιαίως.

      Στο σύνολο της Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας Μετάλλου δεν έχει δοθεί εντολή υπαγωγής στην ασφάλιση του ΤΑΠΙΤ των εργαζομένων που μεταφέρθηκαν από το ΤΕΑΗΕ στο ΕΤΕΑΜ από 1/6/2008 (ηλεκτρολόγοι – χειριστές γερανών κ.λ.π.)

Και αυτό συμβαίνει λόγω ελλείψεως υπαλλήλων.

 

       Η οικονομική μελέτη ειδικού τύπου της κυβέρνησης που αφορά τα Ταμεία, στερείται αντικειμενικότητας, είναι αίολη και σε καμμία περίπτωση δεν είναι αναλογιστική. 

Ο Τομέας Μετάλλου, πριν το P.S.I. διέθετε 500 εκ. ευρώ αποθεματικά.

Μετά το P.S.I. εξακολουθεί να διαθέτει 130 εκ. ευρώ αποθεματικά.

Τα εφ΄άπαξ που αποδίδει στους ασφαλισμένους εξυπηρετούνται από τις εισφορές χωρίς να γίνονται αναλήψεις των αποθεματικών.

       Το Ταμείο σήμερα έχει ανάγκη:

α. Στελέχωσης, προκειμένου να εισπράττονται τα έσοδα και να σταματήσει η οικονομική απώλεια τεραστίων ποσών και παράλληλα να αποδίδονται εγκαίρως τα εφ΄άπαξ στους ασφαλισμένους.

β. Αναλογιστικής μελέτης.

   Ως εκ τούτου, το χαμηλό εφ΄άπαξ των 10.000 ευρώ περίπου σε μέσους όρους, προτείνεται να παραμείνει ως έχει, αλλιώς δεν έχει νόημα η ύπαρξη και η λειτουργία του Ταμείου.

       Σε κάθε περίπτωση, μία αναλογιστική μελέτη θα μπορούσε να αποδείξει τα παραπάνω και να εκτιμήσει την κατάσταση.

 

 

 

                                                                         ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                                                 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.                                                                                                            ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ