Εκτύπωση PDF
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
0ΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ – ΚΛΑΔΩΝ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΑΘ 
ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΠ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΠ 
 
                                                           
                                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                05/09/2012
 
Πραγματοποιήθηκε κοινή σύσκεψη όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των οποίων τα μέλη 
συναπαρτίζουν ως κλάδοι το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ). 
 
Συνεκτιμήθηκαν η διαμορφούμενη πραγματικότητα και οι τρόποι αντίδρασης σχετικά με την πρόθεση 
της Κυβέρνησης για δραστική περικοπή του χορηγούμενου εφάπαξ στους ασφαλισμένους υπό τον 
κομψό χαρακτηρισμό "εναρμονισμός Εισφορών – Παροχών εφάπαξ βοηθημάτων" και χωρίς κανένα 
δημοσιονομικό όφελος. 
 
Είναι προφανές ότι κάτω από την επίκληση της μνημονιακής δέσμευσης του Ν.4046/2012 για 
εναρμόνιση ανταποδοτικότητας στη σχέση εισφορών – παροχών των εφάπαξ βοηθημάτων, το 
Υπουργείο Εργασίας επιχειρεί να μετακυλήσει άμεσα στους ασφαλισμένους την τεράστια λεηλασία 
των αποθεματικών των Ταμείων που προέκυψε μετά το PSI και έμμεσα να προβεί σε περαιτέρω 
μείωση των συντάξεων που σχετίζεται με τις προθέσεις για αναδρομική παρακράτηση από όσους 
έλαβαν εφάπαξ τις περασμένες δεκαετίες. Οι αντιφατικές, έωλες, επιφανειακές οικονομικές 
εκτιμήσεις που βαπτίστηκαν «αναλογιστική μελέτη» και αργότερα «οικονομική μελέτη ειδικού 
σκοπού» έχουν καταλήξει σε αλληλοσυγκρουόμενα αποτελέσματα προφανούς σκοπιμότητας, αφού 
ουδέποτε ζητήθηκαν να αποσταλούν από το Ταμείο τα απαιτούμενα στατιστικά και οικονομικά 
στοιχεία που χρειάζεται μια αναλογιστική μελέτη και εξ’ αυτού προκύπτουν οι τεράστιες ευθύνες του 
Υπουργείου ότι χωρίς τις αναλογιστικές μελέτες για όλους τους Τομείς του Ταμείου προχωρά σε 
δραματικές αλλαγές στο εφάπαξ των ασφαλισμένων. 
 
Οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν βρίθουν ανακριβειών, δεν έλαβαν υπ΄ όψιν τη λογιστική και 
οικονομική αυτοτέλεια των Τομέων, τα σημαντικά και μετά το PSI αποθεματικά που διαθέτουν 
αρκετοί από αυτούς, την περιουσία και τις προσόδους της. Επιπλέον αντί του πραγματικού ετήσιου 
επιτοκίου της Τράπεζας της Ελλάδος χρησιμοποιήθηκε στους υπολογισμούς τεχνικό επιτόκιο 
σημαντικής απόκλισης. Είναι τοις πάσι γνωστό, όμως, ότι το τεχνικό επιτόκιο χρησιμοποιείται για 
τις αναλογιστικές εκτιμήσεις του μέλλοντος, ενώ για τα παρελθόντα χρόνια οι οικονομικές 
εκτιμήσεις γίνονται βάσει των πραγματικών επιτοκίων των ετών που εξετάζονται!!! Ως προς την 
ωρίμανση δε των μισθωτών ελήφθη υπ όψιν η ωρίμανση των μισθών του Δημοσίου (2%) ενώ στην 
πραγματικότητα αναφερόμαστε στον Ιδιωτικό Τομέα με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και 
υπερπολλαπλάσιες αυξήσεις για δεκαετίες.
Τα λανθασμένα συμπεράσματα της «μελέτης» εμφανίζουν Τομείς χωρίς ελλείμματα, με αποθεματικά 
και περιουσία που λόγω της δήθεν Εναρμόνισης, απαιτείται μείωση του χορηγούμενου εφάπαξ σε 
αυτούς. Αντιθέτως, στους πραγματικά ελλειμματικούς Τομείς που δεν διαθέτουν αποθεματικά για να 
χορηγήσουν τα οφειλόμενα εφάπαξ, προτείνεται αύξηση παροχών προκειμένου να εξισωθούν με τις 
εισφορές!!! 
Απαιτούμε από το Υπουργείο Εργασίας να εγκρίνει την πραγματοποίηση αναλογιστικών μελετών 
για όλους τους Τομείς που θα βασίζονται σε λεπτομερή επιστημονικά και τεκμηριωμένα στοιχεία 
για να εξασφαλιστεί πραγματικά η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ΤΑΠΙΤ. Επίσης, η όποια 
παρέμβαση εξορθολογισμού απαιτείται, θα γίνει κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΤ και θα 
πρέπει να διέπεται από το αίσθημα δικαίου απέναντι στους ασφαλισμένους που έχουν ήδη 
βάναυσα πληγεί από την ύφεση, την ανεργία και την περικοπή των αποδοχών τους. 
 
Το εφάπαξ του Ιδιωτικού Τομέα σε κάθε περίπτωση δεν έχει καμία δημοσιονομική επίπτωση για το 
Κράτος, αφού τα Ταμεία Πρόνοιας δεν συμμετέχουν καθόλου στο δημοσιονομικό χρέος της χώρας και 
στο έλλειμμα της Κεντρικής Κυβέρνησης, δεν έχουν την καθολικότητα των επικουρικών συντάξεων και 
υφίστανται μόνο σε ορισμένους επαγγελματικούς κλάδους και όπου είχαν συναφθεί ως επί το 
πλείστον με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Άρα η Κυβέρνηση και το Κράτος μόνο την υψηλή 
εποπτεία σε ό,τι αφορά τη νομιμότητα των αποφάσεων μπορεί να παρέχει, αφού το ΤΑΠΙΤ είναι ένας 
αυτοχρηματοδοτούμενος και αυτοδιοικούμενος οργανισμός. Επίσης, η οποιαδήποτε πολιτική 
παρέμβαση θα πρέπει να βασιστεί σε τεκμηριωμένα στοιχεία βάσει ολοκληρωμένων αναλογιστικών 
μελετών και όχι σε αντιφατικές οικονομικές εκτιμήσεις και σκοπιμότητες, και πάντως με τη σύμφωνη 
γνώμη του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΤ.
 
Οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών αποφασίσαμε: 
 Να συναντηθούμε με όλα τα πολιτικά κόμματα, προκειμένου να πάρουν θέση απέναντι στη 
νέα καταλήστευση των συνταξιούχων και των ασφαλισμένων και για τα εφ’ άπαξ. 
 Να παραχωρήσουμε κοινή Συνέντευξη Τύπου όλων των Ομοσπονδιών που εμπλέκονται στο 
ΤΑΠΙΤ την ΠΕΜΠΤΗ 13/09 σε ώρα και χώρο που θα ανακοινωθεί, για να αποκαλυφθεί η 
αλήθεια. 
 Να προχωρήσουμε σε διακλαδική Απεργιακή Κινητοποίηση με σκοπό την επιθετική 
προβολή των αιτημάτων μας στον Υπουργό Εργασίας, που προφανώς προτίθεται να 
νομοθετήσει για μας χωρίς εμάς! 
 Να αποστείλουμε τις θέσεις ενός εκάστου των κλάδων προς το ΤΑΠΙΤ για λήψη απόφασης 
στο Διοικητικό του Συμβούλιο. 
 
ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ, ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕ 
ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΦ’ ΑΠΑΞ 
                                                   
                                                    Τα Δ.Σ
                                            ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟ, ΣΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ, ΣΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ, ΣΤΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ, ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, ΣΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.