Εκτύπωση PDF

          ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΣΣΕ

   Με επείγουσα ενημερωτική Εγκύκλιο προς τις Οργανώσεις μέλη της, τα σωματεία, τους εργαζόμενους, αλλά και τις Επιθεωρήσεις Εργασίας όλης της χώρας, η Γ.Σ.Ε.Ε. καταγγέλλει τις μεθοδεύσεις που έχουν στόχο την άμεση και γενικευμένη κατάργηση των κανονιστικών όρων των ΣΣΕ με περιοριστική ερμηνεία των νέων διατάξεων για τη μετενέργεια.Για  να αποκρουσθούν οι μεθοδεύσεις και οι αυθαίρετες ερμηνείες καταστρατήγησης και αυτής της ελάχιστης προστασίας των εργαζομένων από το εργατικό δίκαιο εκδόθηκε η υπ.αριθμ6εγκύκλιος της ΓΣΕΕ.Με την Εγκύκλιό της η Γ.Σ.Ε.Ε. επισημαίνει ότι:

1.   Η εφαρμογή της περιορισμένης μισθολογικής μετενέργειας δεν είναι άμεση για όλες συλλήβδην τις ΣΣΕ, γι’αυτό και πρέπει να ελέγχεται κατά περίπτωση εάν οι αντίστοιχες ΣΣΕ είναι ακόμα σε ισχύ. Οι υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. καλούνται να επικοινωνούν με τις αντίστοιχες Οργανώσεις μας για τη χορήγηση των σχετικών πληροφοριών.

2.   Η εφαρμογή της περιορισμένης μισθολογικής μετενέργειας αφορά μόνο στις περιπτώσεις που οι ΣΣΕ έχουν νομότυπα λήξει, έχει παρέλθει το τρίμηνο (πλέον) της κανονιστικής τους ισχύος και δεν έχουν αντικατασταθεί από νεότερη αντίστοιχη ΣΣΕ.

3. Η περιορισμένη μετενέργεια του άρθρου 2 παρ.4 της ΠΥΣ ν.6/2012 αφορά μόνο στους μισθολογικούς όρους των ΣΣΕ (βασικός μισθός της αντίστοιχης ΣΣΕ και τα τέσσερα επιδόματα) ενώ οι λοιποί  «θεσμικοί » όροι  των ΣΣΕ εξακολουθούν να ισχύουν και με τις νέες διατάξεις ως όροι των ατομικών συμβάσεων για όσο διάστημα δεν τροποποιηθούν με νεότερη ΣΣΕ ή την υπογραφή νέας ατομικής σύμβασης εργασίας.

4.   Στην περιορισμένη μισθολογική μετενέργεια περιλαμβάνεται όχι μόνο το επίδομα τέκνων αλλά και το επίδομα γάμου, που αποτελεί γενικό κατώτατο όρο εργασίας ρητά προβλεπόμενο από την Εθνική Γενική ΣΣΕ, ως κατώτατο όριο προστασίας όλων των εργαζομένων στην ελληνική επικράτεια, συνταγματικά προστατευμένο (άρθρα 21 και 22 Συντάγματος).

5.  Παρατηρούνται φαινόμενα κακόπιστων και παρελκυστικών εργοδοτικών πρακτικών σε εκκρεμείς συλλογικές διαπραγματεύσεις, κατά τις οποίες οι εργοδότες ισχυρίζονται προσχηματικά ότι η ΠΥΣ ν.6 έχει καταργήσει την ισχύ των θεσμικών διατάξεων των ΣΣΕ και τη δυνατότητα σχετικής διαπραγμάτευσης.  Η Γ.Σ.Ε.Ε. έχει προσφύγει, όπως είναι γνωστό, κατά της ΠΥΣ ν.6/2012 στο Συμβούλιο της Επικρατείας και, σε διεθνές επίπεδο, στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και θα συνεχίσει τον συνδικαλιστικό, πολιτικό και νομικό αγώνα σε όλα τα μέτωπα.