Εκτύπωση PDF

Προς

     Δ.Σ  Σωματείων

 

  Θέμα:  Αποθεματικά  Ταμείου Μετάλλου  

Συνάδελφοι, 

          Τα αποθεματικά του Ταμείου μας ήταν στις 9/3/2012  409.640.091 ευρώ. Δεν είχαμε επενδύσει σε κανένα χρηματιστηριακό  προϊόν (μετοχές – ομόλογα) κ.λ.π.

Με τις διατάξεις του ν.2469/1977 αρ.15 παρ.11, η Τράπεζα της Ελλάδος επένδυσε το αποθεματικό μας (χωρίς καμία ενημέρωση) σε τίτλους του ελληνικού δημοσίου.

Έτσι με τα γνωστά «κουρέματα» της 12-3-2012 η αξία των αποθεματικών μας κατέβηκε στα 118.857.285 ευρώ. 

 

Συνάδελφοι,

 

        Όταν ετέθη το θέμα  στο  Δ.Σ του ΤΑΠΙΤ 5-3-2012 , οι εκπρόσωποι  των εργαζομένων  είχαν καταψηφίσει  την πρόταση για εθελοντική  διαγραφή  «κούρεμα» των αποθεματικών.

Κατόπιν  αυτού το Ταμείο μας δεν συμμετείχε εθελοντικά στην «σφαγή» των αποθεματικών μας, αλλά αναγκαστικά.

Στη συνεδρίαση  του ΤΑΠΙΤ  στις  29-3-2012 αποφασίσθηκε  άμεσα η κατάθεση εξωδίκου  προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την μεταβολή  των αποθεματικών  μας χωρίς την σύμφωνη γνώμη μας- και λόγω  της μη    χρηστής και  έγκαιρης διασφάλισης  των συμφερόντων  του Ταμείου μας, με άμεσο  κίνδυνο τα συμφέροντα των  ασφαλισμένων  μας οι οποίοι  είναι τελικά οι δικαιούχοι.

 

     Ζητάμε  να επανορθωθεί  η ζημιά άμεσα και σε περίπτωση αδράνειας θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την αποκατάσταση της ζημιάς μας.

Το εξώδικο κοινοποιούμε στους:

Πρωθυπουργό

Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

Υπουργό Οικονομικών

Υπουργό Εργασίας

Πολιτικά Κόμματα

  

Θέμα:   ΕΦ΄ΑΠΑΞ

 

Συνάδελφοι,

 

     Το εφ΄ άπαξ  βοήθημα του Ταμείου μας  καταβάλλεται  κανονικά χωρίς καμία μείωση, παρ΄ ότι έχουν μειωθεί  δραματικά οι επικουρικές συντάξεις.

Ο  υπολογισμός  του εφ άπαξ  ποσού  γίνεται  με  βάση  την απόφαση του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ που αναφέρεται  το συνολικό ποσό  της επικουρικής σύνταξης χωρίς τις περικοπές.

   

                              Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΤΗΣ ΠΟΕΜ