Εκτύπωση PDF
Προς:
Διοικητικό Συμβούλιο ΤΑΠΙΤ

ΘΕΜΑ: Αλλαγή τρόπου υπολογισμού εφάπαξ Τομέα Μετάλλου για όσους μεταλλεργάτες ασφαλίστηκαν πριν την 01.01.1993

Η Διοίκηση της ΠΟΕΜ, έχοντας υπόψη:

1. Τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, καθώς και τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για μείωση των επικουρικών συντάξεων.
2. Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή αναλογιστική μελέτη στο ΤΑΠΕΜ.
3. Το γεγονός ότι ο υπολογισμός του εφάπαξ του Τομέα με βάση τις αποδοχές της τελευταίας 5ετίας, είναι δύσκολος αν όχι αδύνατος από τις Υπηρεσίες του Τομέα, όπως επισημαίνεται και στο υπ’αριθμ. Γ/4290/26.09.2011 έγγραφο του που μας κοινοποιήθηκε.
4. Το γεγονός ότι σήμερα το εφάπαξ  είναι καθορισμένο σε 25,3   μηνιαίες επικουρικές συντάξεις, προσαυξημένες επιπλέον με 4% για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά το 2006.

Ζητούμε:

1. Την λήψη σχετικής απόφασης από το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΤ, για διόρθωση του αριθμού των επικουρικών συντάξεων για τον υπολογισμό του εφάπαξ του Τομέα Μετάλλου από 25,3 σε 35   επικουρικές συντάξεις λόγω μείωσης των επικουρικών συντάξεων, προσαυξημένες επιπλέον κατά 4%   
2. Την αποστολή της απόφασης του Δ.Σ. στο εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας για έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

                                         ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΜ

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ                             ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ