Εκτύπωση PDF

 

                                                                        

 

 

 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΕΜ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΓΙΑ Β.Α.Ε


 

 

ΘΕΜΑ:  ``B . A . E . ``

 

Κύριε Πρόεδρε,

       Στον Κλάδο Μετάλλου (Βιομηχανία – Βιοτεχνία), το εύρος των εργασιών είναι εντυπωσιακό: μηχανικές, θερμικές, ηλεκτροθερμικές, χημικές κ.λ.π.

       Ανάλογοι είναι και οι  κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των Μεταλλεργατών.

       Στις Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες και εργοτάξια Μετάλλου, το σύνολο των εργασιών εξελίσσεται σε ενιαίους χώρους (υπόστεγα), με το σύνολο των ειδικοτήτων εντός των χώρων (οξυγονοκολλήσεις, ηλεκτροσυγκολλήσεις, χύτευση, ψαλίδια, πρέσσες, τόρνοι, πριόνια, κουρμπαδόροι, τροχοί, αμμοβολή, χημική επεξεργασία, βαφή, συναρμολόγηση, ποιοτικός έλεγχος κ.λ.π.).

Αυτό συνεπάγεται επιβάρυνση για την υγεία και κίνδυνο για την ασφάλεια όλων των Μεταλλεργατών, όπως κίνδυνοι θερμικοί, μηχανικοί, εργονομικοί, κίνδυνοι από πτώσεις, κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας, θορύβου, έκθεσης σε ακτινοβολία, πυρκαγιάς, εισπνοή βλαβερών ουσιών, έκρηξης, υψηλών θερμοκρασιών (μικροκλίματος) κ.λ.π.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

       Στον κλάδο μας, οι επαγγελματικές νόσοι που εμφανίζονται είναι: επαγγελματική βαρηκοϊα, οι επαγγελματικές δερματοπάθειες, τα νοσήματα από έκθεση σε αμίαντο, οι αποφρακτικές πνευμονοπάθειες, μυοσκελετικές παθήσεις, πυριτίαση, καρκίνος πνεύμονα, λάρυγγα και μεσοθηλίωμα από έκθεση σε αμίαντο, καθώς και καρκίνοι από έκθεση σε χρώμιο, αρσενικό, αρωματικές αμίνες, αλογονομένους υδατάνθρακες, βενζόλιο και ιοντίζουσα ακτινοβολία κ.λ.π.

Σημειώνουμε ότι το κοινωνικοασφαλιστικό  σύστημα της χώρας μας, ελάχιστα αναγνωρίζει και καταγράφει τις επαγγελματικές νόσους.

       ΄Ολα τα παραπάνω αποτελούν τεκμηριωμένα στοιχεία μελέτης του ΕΛΙΝΥΑΕ, χαρακτηρίζοντας τον Μεταλλεργατικό Κλάδο, μακράν, τον πιο επιβαρημένο κλάδο της Βιομηχανικής και Βιοτεχνικής Παραγωγής (έκδοση ΕΛΙΝΥΑΕ 2007 – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ).

       Κατόπιν όλων των παραπάνω, θεωρούμε αυτονόητη την παραμονή των έως σήμερα ασφαλισμένων στα Β.Α.Ε.

Θεωρούμε όμως αδιανόητο το να μην έχουν χαρακτηρισθεί ως Β.Α.Ε. οι κάτωθι ειδικότητες:

α)Μηχανοτεχνίτες:  Μια επίσκεψη στα μηχανουργεία του Πειραιά ή των Ναυπηγείων όπου γίνεται τόρνευση τελικών αξόνων προπελών έως 60 – 70 τόνους ή στα μηχανουργεία των μικρών βιοτεχνιών, θα ήταν η πιο ξεκάθαρη εικόνα επιβεβαίωσης της πρότασης μας για ένταξη των μηχανοτεχνιτών – εφαρμοστών στα Β.Α.Ε.

β)Ελασματουργοί – μονταδόροι – συναρμολογητές και ελασματουργοί μηχανικής κατεργασίας:  πρόκειται για τους τεχνίτες που κάνουν μεγάλες σιδηρές κατασκευές (κατασκευή υπoστέγων, μεταλλικών κτιρίων και γεφυρών, ανεμογεννητριών κ.λ.π.). Εργάζονται σε ύψη, κάνουν χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης – οξυγονοκόλλησης, τροχού και δραπάνων, χειρίζονται πρέσσες – ρολλούς – στράντζες.

γ)Χειριστές μηχανών παραγωγής – κατασκευής καλωδίων με αγωγούς χαλκού χαμηλής και μέσης τάσης:

Πρόκειται για χειριστές στρέψης αγωγών μετάλλου, μανδύωσης καλωδίων, κοπής-κατασκευής μονωτικών υλικών από PVC, δοκιμών διηλεκτρικής αντοχής και επισκευών καλωδίων.

΄Ολοι οι παραπάνω χειριστές των μηχανών, έρχονται σε άμεση επαφή με ρινίσματα χαλκού, αλουμινίου, αναθυμιάσεις, σκόνη, ιδιαίτερα επικίνδυνα υλικά.

Ο θόρυβος στις γραμμές παραγωγής είναι πάνω από 80 DB.

 

Κύριε Πρόεδρε,

       Για τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις ειδικοτήτων που δεν είναι ενταγμένες στα Β.Α.Ε., με την επιστολή μας, αιτούμεθα την ένταξή τους.

       Εάν το κρίνετε απαραίτητο, είμαστε στη διάθεσή σας για επιπλέον στοιχεία που θα μας ζητήσετε καθώς και για επιτόπιες επισκέψεις για ακόμη πιο αντικειμενική κρίση.

 

                             ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Μ.

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ       ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ