Εκτύπωση PDF

Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ

1) Αίτηση που θα χορηγείται από τη Γ΄ Δ/νση Τομέα ΤΑ.Π.Ε.Μ.

2) Ιατρικό δελτίο που θα χορηγείται από τη Γ΄ Δ/νση Τομέα ΤΑ.Π.Ε.Μ.  και θα συμπληρώνεται από το γονέα.

3) Βιβλιάριο Ατομικό Ασφαλιστικό Γ΄ Δ/νσης Τομέα ΤΑ.Π.Ε.Μ.  ή τ. ΕΤΕΜ ή μηχανογραφημένο δελτίο εισφορών Γ΄ Δ/νσης Τομέα ΤΑ.Π.Ε.Μ. στο οποίο να   αναγράφεται ο αριθμός μητρώου ασφαλισμένου της Γ΄ Δ/νσης Τομέα ΤΑ.Π.Ε.Μ.,

4) ή καρτέλα στοιχείων απογραφομένου μισθωτού.

5) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες κατασκηνωτή (όχι φωτοτυπία)

6) Αποδεικτικό Υγείας από ΙΚΑ ή ιδιώτη γιατρό

7) Αποδεικτικό στοιχείο ηλικίας (πιστοποιητικό  γέννησης ή βιβλιάριο υγείας ΙΚΑ). Στις κατασκηνώσεις 2011 θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας από 6 έως 14 ετών (γεννηθέντα από 1/1/1997 έως 31/12/2005).

8) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που θα χορηγείται από τη Γ’ Δ/νση Τομέα ΤΑ.Π.Ε.Μ. και θα συμπληρώνεται από τον εργοδότη για καταβολή εισφορών από τον ασφαλισμένο 80 ημερομισθίων στη Γ’ Δ/νση Τομέα ΤΑ.Π.Ε.Μ. για το έτος 2010 ή μηχανογραφημένα ατομικά δελτία εισφορών  Γ’ Δ/νσης Τομέα ΤΑ.Π.Ε.Μ. για το έτος 2010  ή  ΠΕΕ για αντίστοιχα ημερομίσθια.

9) Η κάρτα κατασκηνωτού και η υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης που θα χορηγείται από τη Γ΄ Δ/νση Τομέα ΤΑ.Π.Ε.Μ. θα συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα (μόνο τα στοιχεία της κάρτας κατασκηνωτού) και θα παραδίδεται στα γραφεία της Γ΄ Δ/νσης Τομέα ΤΑ.Π.Ε.Μ.

-  Για τις ιδιωτικές κατασκηνώσεις της  Αττικής και Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νήσων Αιγαίου, οι εγγραφές θα γίνονται με  ελεύθερη επιλογή των γονέων, στα κάτωθι γραφεία της Γ΄ Δ/νσης Τομέα ΤΑ.Π.Ε.Μ. και ώρες από 9:00 έως 12:00 π.μ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από 16/5/2011 έως 31/5/2011.

α) Στον Πειραιά οδό Μακράς Στοάς 17, όροφος 5ος,  τηλ. 2104137436

β) Στην Πάτρα οδό Κορίνθου 228, 2ος όροφος, τηλ. 2610273837

γ) Στην Λιβαδειά οδό Δ. Παπασπύρου 11, Ισόγειο, τηλ. 2261020547

- Για ιδιωτικές κατασκηνώσεις στην Β. Ελλάδα, οι εγγραφές θα γίνονται  με ελεύθερη επιλογή των γονιών στα κάτωθι γραφεία της Γ΄ Δ/νσης Τομέα ΤΑ.Π.Ε.Μ.

α) Στην Καβάλα οδό Δαγκλή 8, 3ος όροφος, τηλ. 2510220248

β) Στη Θεσσαλονίκη Πτολεμαίων 10, 1ος όροφος, τηλ. 2310522806

γ) Στην Κοζάνη οδό  Ν. Δελιάνη 4 ( πάροδος Βενιζέλου) ισόγειο τηλ. 2461021671

δ) Στα Ιωάννινα οδό Φ. Τζαβέλλα 5,  1ος όροφος τηλ. 2651030902

ε) Στη Λάρισα οδό Ηπείρου 84, 2ος όροφος, τηλ. 2410530801

- Για ιδιωτικές κατασκηνώσεις στην Κρήτη, οι εγγραφές θα γίνονται  με ελεύθερη επιλογή των γονιών, στο κάτωθι γραφείο της Γ’ Δ/νσης Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου.

Στο Ηράκλειο Κρήτης – ΜΟΝΗΣ ΠΡΕΒΕΛΗΣ 86 - 88, Ισόγειο, τηλ.: 2810287476