Εκτύπωση PDF

 

1336/2009                                                                            26/1/2010

 

 

 

Προς:

          Πρόεδρο και Δ.Σ. του ΤΑΠΙΤ

 

 

 

ΘΕΜΑ:  ``Τρόπος υπολογισμού εφ΄άπαξ για τους ασφαλισμένους

                  Μεταλλεργάτες ``

 

Κυρία Πρόεδρε,

       Επανερχόμαστε στα γνωστά προβλήματα που έχουν προκύψει σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του εφ΄άπαξ και παρακαλούμε όπως τα προωθήσετε στο αρμόδιο Υπουργείο προς επίλυση.

 

-Για τους ασφαλισμένους πριν το 1993:

        Το εφ΄άπαξ του Τομέα ΤΑΠΕΜ ανέρχεται σήμερα στις 25,3 βασικές επικουρικές συντάξεις.

Το εφ άπαξ είναι συνδεδεμένο με το ύψος της επικουρικής σύνταξης του ασφαλισμένου.

       Με το ν. 3655/2008, προβλέπεται ότι οι επικουρικές συντάξεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% της κύριας σύνταξης.

Κατόπιν αυτού, το χαμηλό εφ΄άπαξ (των 8.500 ευρώ) σε μέσους όρους μετά το 2013 θα είναι δωροεπιταγή χωρίς ουδεμία ανταποδοτικότητα.

       Ζητάμε την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του εφ΄άπαξ, με αποδέσμευσή του από την επικουρική σύνταξη και την αύξησή του σε ανταποδοτικά επίπεδα.

 

-Για τους ασφαλισμένους μετά το 1993:

       Ο Ν. 2084/1992 αναφέρει ότι: ``Το εφ΄άπαξ αποτελείται από το γινόμενο του 70% των συντάξιμων αποδοχών επί τα έτη ασφάλισης.

Υπολογίζονται οι αποδοχές των 5 τελευταίων ετών (πηλίκο διαίρεσης) δια των μηνών απασχόλησης, χωρίς υπολογισμό δώρων και επιδομάτων αδείας, εντός της χρονικής αυτής περιόδου.

 

 

 

 

Επειδή:

α) Οι εισφορές καταβάλλονται επί του συνόλου των αποδοχών.

β) Η αύξηση της ανασφαλούς απασχόλησης έχει μετατρέψει τους μεταλλεργάτες τα πρώτα θύματα της παρούσας κρίσης με καθολική εργασιακή ανασφάλεια.

Είναι τόσες πολλές οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης, που είναι πρακτικά αδύνατο να τις αναφέρουμε.

Η ανεργία επίσης μαστίζει έντονα τον κλάδο.

Ελάχιστοι μεταλλεργάτες έχουν πλήρη και διαρκή απασχόληση.

       Ως εκ τούτου, ο υπολογισμός ``δια των μηνών απασχόλησης ``, χωρίς να λαμβάνεται υπ΄όψιν πόσες ημέρες απασχόλησης έχει ο κάθε εργαζόμενος το μήνα, είναι παράλογος π.χ.:

       Στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος εργάζονται 12 μήνες και πραγματοποιούν από 50 – 70 ημερομίσθια το ανώτερο.

Ζητάμε:

       Να λαμβάνονται υπ΄όψιν οι αποδοχές των δώρων και του επιδόματος αδείας.

       Ο υπολογισμός να γίνει με 26 ημερομίσθια το μήνα και όχι αόριστα  ``δια των μηνών``, χωρίς να λαμβάνεται υπ΄όψιν η ανεργία, η ευελιξία και η απασχόληση μεγάλου αριθμού εργαζομένων σε υπεργολαβίες.

 

       Για τα παραπάνω θέματα, παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ του ΤΑΠΙΤ και να προωθηθούν στο Υπουργείο Εργασίας προς επίλυση.        

 

 

 

 

 

                            ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΜ

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

         ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ         ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ